Dit project is één van de vier cultuurprojecten. Het bevat de gehele leerstof van hetgeen alle basisschoolkinderen volgens de wet moeten weten over Geestelijke Stromingen.
De meeste scholen besteden echter weinig aandacht aan de belangrijkste Geestelijke Stromingen in de wereld. Dit project biedt de mogelijkheid in dit gemis te voorzien. Dit project is tevens heel geschikt om eens een project uit te proberen, omdat hierin niet de leerstof zit van de ‘zaakvakken’, waarvoor u methodes in huis heeft. Om het uitproberen te vergemakkelijken stellen we iedere school in de gelegenheid om één keer één project aan te schaffen met 20% korting!

Dit project Geloof kent de volgende indeling:
Week 1: Geloof Algemeen en Jodendom
Week 2: Christendom
Week 3: Islam
Week 4: Hindoeïsme
Week 5: Boeddhisme

De invloed van godsdiensten op culturen en mensen is groot. Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Kennis over religies draagt bij aan het begrijpen, respecteren en waarderen van mensen, tradities en gedachten. Dat bevordert het humaan en verdraagzaam samen kunnen leven in Nederland, Europa en de wereld.

Onderwerpen die in ‘Geloof’ behandeld worden, zijn:
rondje de belangrijkste feesten/tradities
rondje de oorsprong en ontwikkeling van godsdiensten
rondje de leer/inhoud/principes
rondje gebouwen en hun inrichting
rondje profeten en voorgangers
rondje verhalen en gedichten
rondje muziek, zang, dans

Zoals in ieder project is de behandeling in de projectboeken en computeropdrachten uitgewerkt voor 6 niveaus en zijn er weer films, doe-opdrachten, vele vormen van expressie en kunnen kinderen zelfstandig deelthema’s uitwerken.
Bij bestellen kunt u zien welke materialen bijgeleverd worden.
De projectboeken van ‘Geloof’ zijn uitgerust met een harde kaft. Dit op verzoek van de scholen. We hebben dat tot nu toe niet gedaan omdat dat ieder boek 4 euro duurder maakt en we de leermiddelen zo goedkoop mogelijk ter beschikking willen stellen aan de scholen. Daar staat tegenover dat boeken met een harde kaft langer meegaan. Dat geeft de doorslag. Voortaan worden daarom alle nieuwe projectboeken voorzien van een harde kaft.

 

Alles-Apart is primair bestemd voor de scholen die structureel met Alles-in-1 werken en daardoor voor groep 5 t/m 8 geen methoden en leermiddelen nodig hebben voor:
rondje taal, incl. spelling en grammatica
rondje begrijpend- en studerend lezen
rondje Engels
rondje aardrijkskunde
rondje geschiedenis
rondje kennis der natuur
rondje verkeer
rondje geestelijke stromingen
rondje handvaardigheid, tekenen, schilderen
rondje muziek, dans, drama
rondje sociaal-emotionele vorming

Alles-Apart is de aanvulling op de leerstof en de kerndoelen die tijdens de projecten behandeld worden. Daarnaast is het een afwisseling in didactiek. Alle leerstof (behalve rekenen en gym) voor de groepen 5 t/m 8 is zo volledig veilig gesteld. De kerndoelen, die veel meer omvatten dan alleen leerstof, worden logisch en in de juiste context aangeboden binnen heel duidelijke structuren zodat het eenvoudig in te voeren en uit te voeren is!

Alles-in-1 en Alles-Apart vullen elkaar aan, sluiten goed bij elkaar aan, maar verschillen juist ook zodat je een afwisseling hebt in organisatie en didactiek en dat werkt verfrissend. Momenteel breidt het aantal scholen dat integraal werkt met Alles-in-1 zich snel uit door het uitkomen van Alles-Apart.

Meer informatie over Alles-Apart: klik Alles-Apart.

 

Ten behoeve van scholen die beschikken over digitale schoolborden zijn per project èn voor Alles-Apart de boeken en bord/wandplaten op CD gezet.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw bord tijdens de instructies en besprekingen met de klas. Via bestellen kunt u deze CD’s aanschaffen.

 

Scholen die meer willen weten en zien over Alles-in-1 kunnen van 27 t/m 31 januari a.s. tijdens de NOT in de Jaarbeurshallen in Utrecht in onze ruime stand alle boeken en overige materialen bekijken. Ook kunt u de ontwikkelaars van Alles-in-1 persoonlijk spreken, evenals leerkrachten die al jaren met Alles-in-1 werken.
Onze stand vindt u in hal 11 tussen Zwijsen en Koks-Gesto.

 

Alles-in-1 is opgenomen in het Cedicu-pakket. Dit betekent dat kinderen extra uitleg en informatie in beeld en geluid kunnen krijgen over alle belangrijke wereldoriënterende thema’s die binnen de projecten aan bod komen. Vooral voor het maken van werkstukken en voor begaafde leerlingen die meer aankunnen kan dit waardevol zijn. Cedicu werkt niet gratis, maar biedt wel een gratis proefperiode.

Leerkrachten die daarvan gebruik willen maken, kunnen klikken op www.cedicu.nl

 

De volgende projecten zijn nu beschikbaar en kunt u bestellen:

AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS TECHNIEK CULTUUR NATUUR
Nederland Prehistorie+Grieken
+Romeinen
Bouwen Kunst Dieren
Europa Middeleeuwen Energie Geloof Planten
Afrika-Azië       Mensen


Hieronder ziet u wanneer welk project opgeleverd wordt:

10 december 2008: Gouden Eeuw
10 februari 2009: Communicatie
16 april 2009: Kleding
  juni 2009: Amerika, Australië, Oceanië
  oktober 2009: Milieu en kringloop
  december 2009: Moderne geschiedenis
  februari 2010: Vervoer (incl. Verkeer)
  april 2010: Voeding

 

Meer informatie over Alles-in-1 vindt u op www.alles-in-1.org.
Ook kunt u ons, bijvoorbeeld voor een offerte, mailen via info@alles-in-1.org.