Het dertiende project, tevens het derde geschiedenisproject, is uitgekomen!
De indeling in 5 weken is als volgt:
week 1: Gouden Eeuw, algemeen (o.a. kooplieden, schilders, wetenschappers);
week 2: De 80-jarige oorlog (Beeldenstorm, geuzen, verloop strijd, vrede van Münster);
week 3: De VOC en Indië (o.a. handel(sposten), koopwaar, ontdekkingsreizen, kapers;
week 4: De WIC en de slavernij (o.a. driehoekshandel, koloniën, Suriname, Antillen);
week 5: Nederland en Oranje (o.a. Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik).

Tevens worden o.a. behandeld:
de tijdbalk, straffen, vrijheid van godsdienst, meningsuiting en drukpers, grondwet;
Wilhelmus, strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten;
Ontzet van Leiden, de Spaanse Armada, de Zilvervloot;
Erasmus, Hugo de Groot, Maarten Luther;
Columbus, Abel Tasman, Michiel de Ruyter, Willem Barentsz;
Rembrandt, Vermeer, Jan Steen, Frans Hals.

Zoals altijd wordt niet alleen met prachtige projectboeken gewerkt, maar ook met liederen, dans, drama, handvaardigheid, tekenen, schilderen, Engels, computeropdrachten, doe-opdrachten/onderzoeken en eigen werkstukken.
Een overzicht van de materialen en de kosten zie u bij: bestellijst Gouden Eeuw.


Alles-in-1 heeft in hal 11 een grote stand waar alles van Alles-in-1 te zien is, zoals:
projectboeken van 13 projecten, voor de leerlingen;
handboeken voor de leerkrachten met o.a. honderden expressieactiviteiten;
leskisten met tipkaarten en doe-opdrachten;
computeropdrachten, cd-roms en films;
de les- en werkboeken van Alles-Apart;
de spellingklapper, kijkplaten en posters van Alles-Apart;
films en powerpointpresentaties over Alles-in-1 en Alles-Apart;
ontwikkelaars van Alles-in-1 die uw vragen kunnen beantwoorden;
collega’s van u die op hun school al lang met Alles-in-1 werken en hun ervaringen met u kunnen delen.

Wij nodigen u van harte uit om ons te bezoeken!
Mocht u nog niet over gratis toegangskaarten beschikken: mailt u ons voor hoeveel leerkrachten u toegangskaarten wilt ontvangen en wij zenden u die toe, zolang de voorraad strekt.

 


LIO-leerkracht Denise ter Beek heeft gedurende het schooljaar 2007-2008 een klas gevolgd van OBS ‘De Branink’ in Laren (Gld) terwijl zij bezig waren met Alles-in-1 projecten. De ervaringen heeft zij samengevat in een filmpje van 6 minuten.
U kunt dit via uw computer bekijken door bij Nieuws voorlichtingsfilm aan te klikken.

 

In Alles-in-1 en Alles Apart zijn alle wettelijk verplichte kerndoelen en leerdoelen voor groep 5 t/m 8 opgenomen, behalve voor rekenen en bewegingsonderwijs.
In ieder handboek voor ieder project staan de kerndoelen vermeld die in het betreffende project behandeld worden.

Sinds het uitkomen van het project Gouden Eeuw worden de kerndoelen en leerdoelen nog explicieter vermeld op de volgende manieren:
op onze site vindt u achter de knop ‘meer info’ een totaaloverzicht van alle kerndoelen.
In één overzicht wordt aangegeven in welke les- en werkboeken van Alles-Apart en in
welke projecten van Alles-in-1 de verschillende kerndoelen behandeld worden;
in het handboek voor Gouden Eeuw staan per onderdeel de leerdoelen vermeld.
In de komende maanden worden ook in de handboeken voor de andere projecten de leerdoelen per activiteit vermeld.

 


Alle projecten bevatten toetsen voor:
de weekwoorden (spelling),
overige taalaspecten, waaronder begrijpend lezen;
wereldoriëntatie en kennisvakken;
Engels.

Tevens bevatten de aardrijkskundeprojecten toetsen voor topografie.
Het maken en nakijken van de toetsen kostte vrij veel tijd van de leerlingen en de leerkrachten. Met ingang van het project Gouden Eeuw zijn die toetsen zodanig aangepast dat het maken en nakijken beduidend minder tijd kost.
In de komende maanden worden ook de toetsen van de andere projecten zo ingericht.

 

Meer informatie over Alles-in-1 vindt u op www.alles-in-1.org.
Ook kunt u ons, bijvoorbeeld voor een offerte, mailen via info@alles-in-1.org.