Op de NOT in de Utrechtse Jaarbeurs, van di. 27 t/m za. 31 januari, kunt u alle Alles-in-1-materialen goed bekijken en advies en informatie krijgen van ervaringsdeskundigen en ontwikkelaars. Onze stand staat in hal 11, naast Zwijsen, standnummer B028.

Via Alles-in-1 leren kinderen van groep 5 t/m 8 op zeer gevarieerde wijze alles wat ze
moeten leren. (Alleen voor rekenen en bewegingsonderwijs is er een aparte methode nodig.) Dit gebeurt via totaalonderwijs. Dat houdt in dat alle didactische werkvormen waarvan door wetenschap en ervaring bekend is dat ze een hoog leerrendement bezitten, op een afwisselende manier ingezet worden.

De gereedschappen die u en de kinderen daarbij nodig hebben, zoals films, cd-roms, projectboeken, leskisten met onderzoeksmaterialen en doe-opdrachten, richtlijnen voor het maken van werkstukken, games voor Engels, audio-CD’s voor teksten en liederen, CD’s voor digitale schoolborden en alle expressiematerialen, worden bij ieder project geleverd. Door Alles-in-1 te gebruiken voor alle vakken behalve rekenen bespaart u op 50% de kosten van de leermiddelen voor groep 5 t/m 8.

Hieronder ziet u groen aangegeven welke projecten gereed zijn en nu al gebruikt kunnen worden. De rode projecten worden opgeleverd in de aangegeven maand.

AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS
Nederland Préhistorie, Grieken en Romeinen
Europa Middeleeuwen
Afrika-Azië Gouden Eeuw
Amerika, Australië 06-09 Moderne geschiedenis 12-09

TECHNIEK CULTUUR NATUUR
Bouwen Voeding 04-10 Dieren
Vervoer 02-10 Kleding 04-09 Planten
Energie Kunst Mensen
Communicatie 02-09 Geloof Milieu, kringloop 10-09

Tussen de projecten wordt gewerkt met Alles-Apart. Via Alles Apart worden regels systematisch en gevalsgebonden aangeboden. Via de projecten worden ze contextgebonden aangeboden. De combinatie van deze twee didactieken, die ieder hun waarde en betekenis hebben, leidt tot voortreffelijke leerresultaten, juist ook bij kinderen die gewoonlijk slecht gemotiveerd zijn en lage leeropbrengsten laten zien.

Onze stand wordt bemenst door ontwikkelaars van het eerste uur en collega’s van u die al een aantal jaren met Alles-in-1 werken in hun eigen school.
Onderzoek bij hen of Alles-in-1 biedt wat u (misschien al lang) zoekt!
U kunt via ons gratis toegangskaarten voor de NOT ontvangen.
Website: www.alles-in-1.org. Mail: info@alles-in-1.org.

De basisschool ‘De Schakel in Best heeft van 80 genomineerde scholen de cultuurprijs gewonnen van de provincie Noord-Brabant, met het Alles-in-1-project Middeleeuwen.
In de toelichting werd vooral de structurele aandacht van de school voor cultuureducatie genoemd: ‘Niet 'een keer een los project', maar in elk project aandacht voor beeldende vorming, poëzie, muziek, drama. Doordat de kinderen op allerlei manieren met een onderwerp in aanraking komen, blijft de stof beter hangen en begrijpen ze beter de samenhang tussen verschillende aspecten.’

Daarnaast heeft Alles-in-1 een eervolle vermelding gekregen voor de
NOT-innovatieprijs 2009.