Alles-in-1 heeft voor de NOT-innovatieprijs de eervolle vermelding gekregen!
We zouden er zó mee willen werken, zeiden de leerkrachten die in de jury zaten. Intussen zijn er honderden leraren die met Alles-in-1 werken. Hun meningen zijn natuurlijk nog veel meer zeggend. U leest hun ervaringen bij ervaringsdeskundigen.

Scholen die zich oriënteren op Alles-in-1 en graag in contact willen komen met ervaringsdeskundigen kunnen een bezoek brengen aan scholen die het leuk vinden om Alles-in-1 in de praktijk te laten zien. Mail naar: info@alles-in-1.org

Onze mooie stand op de NOT is druk bezocht!
Mocht u ons toch gemist hebben, hier wat indrukken: foto's

 

Het veertiende project, tevens het derde techniekproject, is uitgekomen!
In totaal worden er vier techniekprojecten opgeleverd die aangeboden kunnen worden in groep 5 t/m8 en waarmee automatisch een doorgaande lijn binnen het techniekonderwijs ontstaat.

De indeling in vijf weken is als volgt:
• week 1: Taal en teken: signalen overbrengen vroeger en nu, beeldtaal.
• week 2: Allemaal taal: lichaamstaal, horen en zien.
• week 3: Drukwerk: kranten, (kinder-)boeken, de bibliotheek
• week 4: Telefoon, radio, tv en film, incl. de nieuwe ontwikkelingen.
• week 5: Het wereldwijde web: computers, internet, mogelijkheden en gevaren.

Zoals altijd wordt niet alleen met prachtige projectboeken gewerkt, maar ook met liederen, dans, drama, handvaardigheid, tekenen, schilderen, Engels, computeropdrachten, doe-opdrachten/onderzoeken en eigen werkstukken.
Een overzicht van de materialen en de kosten ziet u bij: bestellijst communicatie

Let op: scholen die in het VTB-traject zitten, kunnen een deel van hun subsidiegeld gebruiken om de Alles-in-1-techniekprojecten aan te schaffen. Daarmee voldoen ze gelijk aan de VTB-doelstellingen:

• techniek aanbieden in minimaal twee groepen;
• een gevarieerd aanbod van activiteiten is in het lesprogramma opgenomen (ontwerpen, maken en testen; buitenschoolse activiteiten);
• doelen van techniekonderwijs en toetsen sluiten goed op elkaar aan;
• techniek verankeren in de schoolorganisatie en in het schoolplan.


Om de cultuurprojecten aan te schaffen zijn er subsidiemogelijkheden via de link: http://www.cultuurplein.nl/po/cultuurbeleidschool/bredeschool/bscultuur

 

Wilt u één project uitproberen?
Neem dan een project over een thema wat nu niet voldoende aan bod komt.
Bijvoorbeeld Geloof, Energie, Bouwen of Kunst.
Vraag naar onze speciale korting hiervoor!

 

Hieronder ziet u groen aangegeven welke projecten gereed zijn en gebruikt kunnen worden. De blauw gekleurde projecten worden opgeleverd in de aangegeven maand.

AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS
Nederland Préhistorie, Grieken en Romeinen
Europa Middeleeuwen
Afrika-Azië Gouden Eeuw
Amerika, Australië juni 09 Moderne geschiedenis dec. 09

TECHNIEK CULTUUR NATUUR
Bouwen Voeding april 10 Dieren
Vervoer febr. 10 Kleding april 09 Planten
Energie Kunst Mensen
Communicatie Geloof Milieu, kringloop okt. 09

 

Tussen de projecten in kunt u Alles-Apart gebruiken. Samen met de 20 projecten leren de kinderen dan alles wat ze in groep 5 t/m 8 moeten leren, buiten rekenen en bewegingsonderwijs.

 

over Alles-in-1 en Alles Apart kunt u vinden op onze website.
Ook kunt u ons natuurlijk bellen of mailen.

Site: www.alles-in-1.org.
Mail: info@alles-in-1.org.
Tel. 0224-214745.