1. Het nieuwe project Milieu-Kringloop
2. Alles-in-1 bijna helemaal klaar!
3. 20% prijsverlaging!
4. De laatste Alles-in-1-Nieuwsbrief die vanzelf uw mailbox binnenkomt
Na de projecten Dieren, Planten en Mensen is Milieu-Kringloop het laatste van de vier natuurprojecten dat uitkomt. In dit project worden uitgewerkt:
de leefomgeving, het ecosysteem
klimaatverandering, het broeikaseffect
de voedselketen
de waterkringloop
lucht- en zeestromingen, eb en vloed
afvalverwerking, duurzaam leven
levenskringloop
dood en leven, stamboom
het heelal
ons zonnestelsel, de planeten en manen
sterrenstelsels, meteorieten
ruimtereizen en astronauten

Daarnaast bevat dit project, zoals alle projecten:
computeropdrachten;
doe- en onderzoeksopdrachten met o.a. een weerstation, waterzuiveren, zwerfafval inventariseren en een eenvoudig waterkwaliteitsonderzoek.
volop gelegenheid voor kinderen om eigen werkstukken uit te werken;
dans, drama, handvaardigheid, muziek, tekenen, schilderen.

Alle materialen die u nodig heeft, worden kant-en-klaar bijgeleverd.
Deze materialen en de kosten daarvan ziet u bij bestellen.
De projecten zijn zowel incidenteel te gebruiken (bijvoorbeeld 1 x per jaar), als structureel.
Bij structureel gebruik heeft u geen methoden meer nodig voor alle vakken die in groep 5 t/m 8 aangeleerd worden, behalve voor rekenen en gym.
Gerekend over een periode van 10 jaar levert dit een grote besparing op.
Bent u nog niet bekend met Alles-in-1, klik dan www.alles-in-1.org.

 

Voorjaar 2010 zijn alle 20 Alles-in-1-projecten gereed voor gebruik. Nu zijn er al 17 projecten beschikbaar. In december volgt nog het geschiedenisproject Moderne Geschiedenis, in februari het techniekproject Vervoer (met o.a. de verkeersregels en de verkeersborden) en in april volgt dan het laatste cultuurproject: Voeding. In combinatie met Alles-Apart (is geheel gereed) leren kinderen dan op een samenhangende en natuurlijke manier alles wat ze in groep 5 t/m 8 moeten leren, rekenen en gym uitgezonderd.

 

Alles-in-1 wordt uitgegeven door een stichting zonder winstoogmerk. Het doel van de stichting is om kwalitatief hoogwaardige leermiddelen tegen zo laag mogelijke kosten ter beschikking te stellen van scholen. Doordat de omzet groeit, kunnen we de prijs van veel leermiddelen verlagen. Zo worden alle invulwerkboeken van Alles-Apart
(waarin de regels voor taal en begrijpend lezen worden aangeleerd) met 20% verlaagd van € 4,95 naar € 3,95. Ook de prijs van de meeste leskisten en antwoordenboeken zijn omlaag gegaan. Zie voor alle Alles-in-1-leermiddelen en de prijzen: bestellen.

 

Vanwege veranderde regelgeving mag vanaf 1 oktober a.s. onze Nieuwsbrief alleen gestuurd worden als u daarvoor toestemming geeft. Die vragen wij u. Het gaat om vijf Nieuwsbrieven per jaar. U kunt daardoor op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen rondom Alles-in-1. Zo is over een maand bekend of er Alles-in-1-uitgaven voor groep 4 ontwikkeld worden.
Ook als u Alles-in-1 nu niet wilt gebruiken, dan kan dat later wel het geval zijn omdat Alles-in-1 voorop loopt in het leveren van hetgeen leerkrachten van een methode verlangen.

Ja, ik ga akkoord met het sturen van uw Alles-in-1-Nieuwsbrief.
Er wordt een lege e-mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.