1. Alles-in-1 officieel kerndoeldekkend!
2. Het nieuwste project: Vervoer en Verkeer
3.
In ontwikkeling: aansluitende leerlijn voor groep 4
4.
Alles-in-1 a.s. mei geheel compleet en gereed!

 

Gisteren (2 maart) ontvingen we van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) de analyse waaruit blijkt dat in Alles-in-1, inclusief Alles-Apart, t.a.v. alle taalaspecten alle kerndoelen opgenomen zijn.

In de pdf (via de link hieronder) ziet u de uitkomsten van dit SLO-onderzoek. De SLO maakt deze analyse voor alle grotere (taal)methoden en plaatst deze volgende week op www.leermiddelenplein.nl.
Via deze site kunt u ook zien dat naast Alles-in-1 / Alles-Apart alleen de methode Taalverhaal ook aan alle kerndoelen voldoet.

De uitwerking van de analyse is gemaakt in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs. SLO zal de Inspectie ook inlichten over de uitslag hiervan. Alles-in-1 met alle 20 projecten en Alles-Apart, is nu dus niet alleen compleet en volledig, maar ook volledig kerndoel-proof verklaard!
Dit is het voorlaatste van alle 20 Alles-in-1-projecten. Hierin worden behandeld:
alle verkeersregels en -borden die basisschoolkinderen moeten leren
de toepassing van deze regels en borden in dagelijkse verkeerssituaties
vervoer door de eeuwen heen
auto’s en vrachtauto’s, incl. de techniek
treinen, trams en metro’s
schepen en scheepvaart, incl. zeilschepen
de fiets, incl. de techniek;
lucht- en ruimtevaart

Daarnaast bevat dit project, zoals alle projecten:
gratis computeropdrachten
doe- en onderzoeksopdrachten met oa. lego bouwdoosjes, fietscontrole en
keuring, meccano-constructiemateriaal, proefjes met lucht- en waterdruk,
fietsbellen, fietsversnellingen en vliegtuigjes vouwen.
volop gelegenheid voor kinderen om eigen werkstukken uit te werken
dans, drama, handvaardigheid, muziek, tekenen, schilderen en een afsluitende
musical.
een cd-rom voor de ondersteuning via het digitale schoolbord

Alle materialen die u nodig heeft, worden kant-en-klaar bijgeleverd.
Deze materialen en de kosten daarvan ziet u bij bestellen.
De projecten zijn zowel incidenteel te gebruiken (bijvoorbeeld 1 x per jaar), als structureel. Bij structureel gebruik heeft u geen methoden meer nodig voor alle vakken die in groep 5 t/m 8 aangeleerd worden, behalve voor rekenen, gym en handschriftontwikkeling.
Bent u nog niet bekend met Alles-in-1, klik dan www.alles-in-1.org.

 

Voor groep 4 wordt een bij Alles-in-1 aansluitende leerlijn ontwikkeld dat een zelfde soort ritme zal kennen als de afwisseling van Alles-in-1 en Alles-Apart voor groep 5 t/m 8.

Net als in groep 5 t/m 8 wordt er voor elk van de vijf grote kennisgebieden een project ontwikkeld, dus voor aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, cultuur en natuur. Deze projecten worden uitgewerkt naar onderwerpen die dicht bij de belevings- en ervaringswereld liggen van groep 4-kinderen. Alles dus heel nabij en concreet.
Ook worden voor groep 4 daarbij verschillende soorten teksten ingezet, zoals informatieve teksten, verhalen, gedichten en liederen. Deze teksten worden tevens gebruikt om het technisch lezen dagelijks te oefenen op drie niveaus.
Uiteraard worden de spellingregels voor groep 4 allemaal aangeleerd.

Voor groep 1 t/m 3 komt er geen complete leerlijn, maar er worden wel ideeën en suggesties gegeven waardoor expressie- en doe-opdrachten voor groep 4 ook gebruikt kunnen worden in groep 1 t/m 3, vaak ook met gebruikmaking van de materialen in de leskisten voor groep 4. Dit is met name zinvol voor scholen die met de hele school één of meer projecten gezamenlijk behandelen.
Alle materialen voor deze nieuwe leerlijn voor groep 4 zijn beschikbaar in juni 2012.

 

Begin mei a.s. wordt het laatste van alle 20 projecten opgeleverd. Dat gaat over Voeding. Mocht u gewacht hebben totdat alles klaar is: nu is het zover!
200 scholen zijn u voorgegaan. Daar zitten ook scholen bij in uw omgeving.
Wilt u weten hoe het werken met Alles-in-1 die deze scholen bevalt en hoe de resultaten zijn: vraag het uw collega’s en u zult horen wat wij horen:
het wordt zo stil in de klas
de kinderen die niet zo goed willen of kunnen leren, zijn nu ook gemotiveerd
(hoog)begaafde kinderen voelen zich echt uitgedaagd
de resultaten voor taal zijn goed en voor wereldoriëntatie/zaakvakken héél goed
het plezier en enthousiasme van de kinderen spat er vanaf
de kinderen vertellen thuis nu veel meer over wat ze aan het doen zijn
kinderen zitten beter in hun vel omdat Alles-in-1 recht doet aan verschillen en
kwaliteiten

 

Wilt u meer weten: www.alles-in-1.org.
Wilt u een zichtzending, een presentatie of iets vragen:
info@alles-in-1.org of 0224-214745.

 

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.