Alle 20 Alles-in-1-projecten zijn sinds april dit jaar gereed. Tijdens de a.s. NOT in de Jaarbeurshallen in Utrecht kunt u ze van 25 t/m 29 januari allemaal bekijken.
Ook Alles-Apart, onze no-nonsense-taalmethode, is daar compleet aanwezig.
We nodigen u graag uit om onze grote stand te bezoeken! Die staat in hal 11, nr. A010.

 

Nu alle 20 projecten gereed zijn is berekend wat de totale kosten zijn als een school Alles-in-1 en Alles-Apart aanschaft. Ook is berekend wat het prijsverschil is met de vakmethoden. Via www.alles-in-1.org (doorklikken naar meer info) is de prijsvergelijking in detail uitgewerkt. De totale kosten van Alles-in-1 + Alles-Apart bedragen over 10 jaar voor een basisschool van gemiddelde omvang € 39.680.
De totale kosten van de vakmethoden en leermiddelen die Alles-in-1 vervangen, bedragen over 10 jaar € 110.290. Dat betekent dus dat vakmethoden gebruiken bijna
3 x zo duur is als Alles-in-1 gebruiken.
Een belangrijke reden voor die hogere kosten is niet alleen dat één integraalmethode goedkoper is dan 10 vakmethoden, maar ook dat vakmethoden meestal invulwerkboeken gebruiken, die jaarlijks opnieuw aangeschaft moeten worden. De twintig Alles-in-1-projecten kennen geen invulwerkboeken die jaarlijks opnieuw aangeschaft moeten worden.

Andere redenen waarom Alles-in-1 relatief goedkoop is:
Alles-in-1 wordt uitgegeven door een ideële stichting zonder winstoogmerk;
Alles-in-1 werkt niet met schoolleveranciers, maar levert direct aan scholen,
zonder tussenlaag die eraan moet verdienen.

Behalve de kwaliteit en het werkplezier voor de leraren en de kinderen, zijn dus ook de kosten een voorname reden om de voorkeur te geven aan Alles-in-1.

 

Omdat Alles-in-1 nieuw is en door een relatief onbekende uitgever wordt uitgegeven, willen veel scholen bij hun keuze verhalen uit de praktijk horen.
Gelukkig zijn de scholen die met Alles-in-1 werken zo enthousiast dat ze graag andere scholen hierover informeren. Bel ons op en vraag om adressen van ‘Alles-in-1 scholen’ in uw regio. Dan kunt u zonder onze tussenkomst rechtstreeks uit de mond van uw collega’s de ervaringen vernemen.

 

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)heeft onderzocht in hoeverre Alles-in-1 voldoet aan de kerndoelen voor taal. SLO heeft hiervoor gedetailleerde instrumenten, die aantoonden dat aan alle kerndoelen voldaan wordt als scholen Alles-in-1 samen met Alles-Apart gebruiken. Buiten Alles-in-1 is er volgens SLO maar één taalmethode die ook daadwerkelijk aan alle kerndoelen voldoet.

Zie www.leermiddelenplein.nl

 

Alles-in-1 heeft zich primair gericht op groep 5 t/m 8 omdat adaptief onderwijs geven in samenhang (wat scholen wettelijk verplicht dienen te bieden) in groep 5 t/m 8 het minst concreet was uitgewerkt. Op verzoek van de scholen die met Alles-in-1 werken, komt er ook een uitwerking voor groep 4. In januari en februari a.s. gaan vijf proefscholen hiermee werken.
Volgens de planning wordt de definitieve versie in juni 2012 opgeleverd.
Die groep-4-uitwerking bevat de leerstof voor taal, inclusief grammatica, spelling, technisch en begrijpend lezen, wereldoriëntatie, inleiding in de zaakvakken, techniek, alle expressievakken en… Engels! De expressievakken en de doe-opdrachten voor groep 4 zijn zo uitgewerkt dat groep 1 t/m 3 daar ook vaak mee kan werken.

 

Wilt u meer weten: www.alles-in-1.org.
Vragen, overleggen, zichtzendingen, presentaties: info@alles-in-1.org of 0224-214745.

 

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.