Schoolteams die Alles-in-1 nog niet kennen, willen vaak één project uitproberen voordat ze definitief een besluit nemen over het wel of niet gebruiken van Alles-in-1. In de regel kiezen ze een project waarvoor nog geen lesmateriaal in huis is, zoals bijvoorbeeld Bouwen, Kunst of Geloof. De scholen krijgen dan 20% korting op alle boeken. Soms kunnen scholen de materialen van één project van een bevriende school lenen. Mocht dat bij u niet kunnen, dan is wellicht deze aanbieding interessant: de Alles-in-1-boeken van de 1e druk van Bouwen worden tijdelijk met maar liefst 50% korting aangeboden! Dit geldt zolang de voorraad strekt.

 

Onze NOT-stand is alle dagen goed bezocht en er waren veel serieus geïnteresseerde bezoekers. De tijd van ‘de kat uit de boom kijken’ omdat we nieuw en nog niet helemaal klaar waren, is voorbij. Ook wij vonden het fijn dat we nu een compleet aanbod konden aanbieden. Daarnaast was het inspirerend om de enthousiaste verhalen van leerkrachten te horen die al met Alles-in-1 werken.

 

Het aantal scholen dat met Alles-in-1 werkt, groeit gestaag. Het zijn heel diverse scholen door heel Nederland: van scholen die eerst puur klassikaal werkten tot scholen die werkten met eigen projecten; katholieke, christelijke en openbare scholen, grote stadsscholen en kleine dorpsscholen, ‘zwarte’, ‘witte’ en gemengde scholen.

Ook het aantal SBO-scholen dat met onze leermiddelen werkt, groeit. Zij ervaren de
niet-kinderachtige manier van leerstofaanbieding op de lagere niveaus als grote meerwaarde. Vraag ons naar scholen bij u in de buurt: mail info@alles-in-1.org.

 

Veel informatie over Alles-in-1 en Alles-Apart is te vinden op onze website (kijk o.a. bij Kenmerken en Meer Info). Toch kan een telefoontje heel verhelderend zijn en een presentatie zeker. De ervaring leert dat leerkrachten het moeilijk vinden om zich een juist beeld te vormen, omdat Alles-in-1 / Alles-Apart zo veel omvat en op bepaalde punten anders dan gebruikelijk is. Informatie via telefoon, mail en een presentatie zijn gratis en vrijblijvend. Mail: info@alles-in-1.org of tel.: 0224-214745

 

Op verzoek van de scholen die met de Alles-in-1 projecten en de taallijn Alles-Apart werken, komt er een uitwerking voor groep 4. De afgelopen weken hebben vijf scholen met het proefmateriaal gewerkt en de eerste reacties waren zeer positief.

Die groep-4-uitwerking bevat de leerstof voor taal - inclusief spelling, technisch en begrijpend lezen en stellen, wereldoriëntatie, techniek, alle expressievakken en Engels. Volgens de planning wordt de definitieve versie in juni 2012 opgeleverd.

Hieronder kunt u een deel van het proefmateriaal bekijken, het laden kan even duren.
Lesboek Geschiedenis
Werkboek Geschiedenis (week1)


  • Alles-in-1 samen met Alles-Apart kerndoelendekkend is voor alle vakken behalve rekenen, handschriftontwikkeling en gym?
  • Alles-in-1 de enige methode is die het kerndoel samenhangend onderwijs handen en voeten geeft?
  • op de lange termijn Alles-in-1/Alles-Apart altijd goedkoper is dan aparte vakmethoden?

 

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.