Een ingezonden brief van een aantal directeuren en leraren basisonderwijs die met Alles-in-1 werken.
Onderschreven door oud-inspecteur
dr. Henk van der Weijden.

Rekenen, taal en andere vakken …

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten mits je logisch, geïntegreerd en effectief onderwijs aanbiedt. De aanpak en de leermiddelen van Alles-in-1 maken dat mogelijk.

Moedeloos word je als onderwijsmens van alle berichtgeving de laatste maanden over de slechte kwaliteit van het onderwijs. Of het echt allemaal zo slecht is, is niet duidelijk, maar het leidt wel tot: meer toetsen, meer rekenen en taal, meer management en meer bureaucratie. Het maakt ons onderwijs kapot! En wat is onderwijs? Dat zijn de leraren; dat zijn de mensen; dat zijn de leerlingen; dat zijn de kinderen; dat is onze toekomst! Het huidige onderwijsbeleid met zijn verregaande bemoeizucht verwoest veel!

Om te zorgen dat wij een evenwichtige samenleving blijven of worden, is er harmonie in het onderwijs noodzakelijk. We hebben niet alleen afgestudeerde professoren, doktoren en advocaten nodig. We hebben iedereen nodig die kan werken en kan doen waar hij of zij goed in is. Dat bereik je alleen door van jongs af aan een goed en breed onderwijsaanbod aan te bieden. Voorop staat daarbij algemene vorming in de meest ruime zin, dus naast rekenen en taal ook voldoende aandacht voor sociale en creatieve vaardigheden, techniek en wereldoriëntatie.

Een breed aanbod betekent niet automatisch slecht taal- en rekenonderwijs. Het gaat vooral om goed georganiseerd, logisch en functioneel onderwijs. Geïntegreerd, thematisch onderwijs levert daar een positieve bijdrage aan. Het is voor leerlingen logisch, afwisselend en niet te vergeten motiverend.

 • Logisch. De wereld bestaat niet uit losse vakken. Dat is een (academische) gedachtegang van volwassenen. Voor kinderen is er geen vakkengesplitste wereld. Het één volgt het ander logisch op. Een liedje zonder aanleiding slaat bovendien een stuk minder goed aan dan een slavenlied na een tekst of een film over slavernij.
 • Afwisselend. Door de afwisseling van werkvormen en leeractiviteiten blijft het onderwijsaanbod verfrissend.
 • Motiverend. De leerlingen worden ondergedompeld in een thema. Het is niet even en oppervlakkig, maar verdiepend en inspirerend.

Daarnaast is thematisch onderwijs functioneel en effectief. Denk aan:

 • Tijdwinst: Omdat de meeste vakken met elkaar verbonden zijn, is er minder sprake van leswisselingen. Dat geeft rust en tijd.
 • Dwarsverbanden. Door niet in ‘hokjes’ te werken worden meer dwarsverbanden gemaakt.
 • Meervoudige intelligentie. Door kennis via verschillende leeractiviteiten aan te bieden doe je niemand tekort en worden er op een afwisselende manier leerinhouden herhaald.
 • Functioneel. Een tekst over het thema kan tevens begrijpend en/of studerend lezen zijn. Dicteewoorden voor spelling staan in de teksten. Woorden die de kinderen gebruiken in hun antwoorden en in gesprekken.

 

Bekijk het filmpje van Leraar 24 over geïntegreerd spellingonderwijs.
Klik hier om het filmpje te bekijken

Opgenomen op De Kameleon in Terneuzen.

 

Wilt u een eerste project proberen?
Dan krijgt u 20% procent korting plus een gratis begeleidingssessie op uw school.

 

Alles-in-1 is een moderne, kleine, professionele uitgeverij met grote ambities.
Wij willen recht doen aan elke basisschoolleerling in Nederland. Wij zijn ontstaan vanuit de behoefte bij basisscholen aan een geïntegreerd, thematisch onderwijsleerpakket (methode) voor de bovenbouw.

We zijn een jonge, goed georganiseerde en flexibele uitgeverij. Daardoor kunnen wij snel inspelen op vragen vanuit scholen en doen dat ook. Wij ontwikkelen goede materialen voor een zo laag mogelijke prijs, de scholen staan bij ons voorop. Dat zie je ook terug in onze vergaande service. Zo bieden wij onder andere iedere school, die integraal met Alles-in-1 gaat werken een gratis implementatiebijeenkomst aan.

Wij bieden twee producten:

 • Alles-in-1: dé methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijs voor
  de groepen 4 tot en met 8.
 • Alles-Apart: de daarbij aansluitende taalmethode.

Samen goed voor kerndoelendekkend onderwijs op het gebied van:

 • Nederlandse taal, waaronder o.a. spelling, grammatica en (begrijpend) lezen;
 • Engelse taal;
 • Alle zaakvakken en wereldoriëntatie;
 • Alle expressievakken en kunstzinnige oriëntatie.

Informatie
Nodig ons uit voor een vrijblijvende presentatie of bekijk de digitale presentaties op onze website:
Klik hier

Een telefoontje kan heel verhelderend zijn en een presentatie zeker. De ervaring leert dat leraren het moeilijk vinden om zich een juist beeld te vormen, omdat Alles-in-1 / Alles-Apart veel omvat en op bepaalde punten anders is dan gebruikelijk.
Informatie via telefoon en/of mail en een presentatie zijn gratis.

Gaat u een nieuwe methode voor taal, begrijpend lezen, Engels, expressie, aardrijkskunde, geschiedenis of kennis der natuur vervangen? Neem dan ook de optie Alles-in-1 mee.
Alles-in-1 is op vele verschillende manieren in te zetten en in te voeren. Wij kunnen samen met u kijken naar uw organisatie en budget om te komen tot een passende oplossing.
Op de lange termijn is het werken met Alles-in-1 altijd goedkoper dan met losse vakmethoden.

 

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.