De methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijs.

 

Omdat het materiaal van Alles-in-1 uit losse modules bestaat, kunnen die gerouleerd worden. Dit betekent dat meerdere scholen (van hetzelfde bestuur) kunnen werken met het materiaal van één school.

In tijden van crisis moeten creatieve oplossingen gevonden worden. Zo kunt u werken met de modernste methode zonder in te leveren op kwaliteit. Sterker nog: u zult merken dat uw onderwijs qua inhoud, beleving en resultaat erop vooruit gaat.

 

Citaat uit afgelopen week ontvangen e-mail van de Remmelt Booy school te Doezum:

Fijn om te kunnen zeggen dat onze opbrengsten ook dit jaar weer zijn gestegen en dat de werkdruk bij leerkrachten niet als te hoog wordt ervaren! Dit heeft mijns inziens alles te maken met werkplezier van zowel leerling als leerkracht, wat te relateren is aan o.a. het werken met Alles in 1!

 

Alles-in-1 is de enige thematische, samenhangende, kerndoelendekkende(*) methode voor het Nederlandse basisonderwijs. Alles-in-1 omvat drie producten:

  • Twintig kant-en-klare projecten voor groep 5 t/m 8
  • De aansluitende taallijn Alles-Apart voor groep 5 t/m 8
  • Een compleet thematisch leerstofaanbod voor groep 4.

 

(*) Samen goed voor kerndoelendekkend onderwijs op het gebied van:

  • Nederlandse taal, waaronder o.a. spelling, grammatica en (begrijpend) lezen;
  • Engelse taal;
  • Alle zaakvakken en wereldoriëntatie;
  • Alle expressievakken en kunstzinnige oriëntatie.

 

Wilt u een eerste project proberen?
Dan krijgt u 20% procent korting plus een gratis begeleidingssessie op uw school.
Eén project duurt vijf weken. Kies een onderwerp dat vaak onderbelicht blijft binnen de gebruikelijke methodes, zoals geloof - bouwen - kunst - communicatie - energie - kleding en sport - voeding.

 

Bel ons op, wij staan u graag te woord! Of mail ons: info@alles-in-1.org
Of kijk op onze website: www.alles-in-1.org

 

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.