De methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijs.

 

Net als voor groep 5 t/m 8 worden de leermiddelen van Alles-in-1 groep 4 thematisch en in samenhang aangeboden. Het biedt verantwoorde, kerndoelendekkende les- en leerstof voor alle vakken behalve rekenen, schrijfvaardigheid en gym. Het legt de basis voor technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschat, stellen, mondelinge vaardigheden en Engels.

Het materiaal van groep 4 bestaat uit vijf projecten van acht weken. Deze vijf projecten bevatten inleidende thema’s op het gebied van aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. En zoals u dat van onze projecten gewend bent, zijn de aansluitende en bijpassende expressielessen en doe-opdrachten zeer aansprekend, verrijkend en goed beschreven en is er ook nu weer waardevol beeld- en geluidmateriaal toegevoegd.

U kunt hier digitaal materiaal inzien van week 1, 2, 7 en 8 van het eerste project ‘Waar is het?’ voor groep 4, een aardrijkskundige kennismaking:

 

Op onze site staan delen van het handboek zodat u inzicht hebt op de verantwoording, de opzet en de praktische instructie/les beschrijvingen: http://www.alles-in-1.org/index.php?id=863

Werkt u (nog) niet met materiaal van Alles-in-1, dan zijn de prachtig geïllustreerde projectboekjes ook heel goed als leesboekjes in te zetten in groep 4, voor maatjeslezen, tutorlezen, vrij lezen, werkstukjes maken etc.
Hier kunt u de materiaallijst en prijzen inzien: http://www.alles-in-1.org/index.php?id=80 scrol naar onder voor groep 4.

Wilt u een zichtzending aanvragen? Maak dan gebruik van ons contactformulier op onze website: http://www.alles-in-1.org/index.php?id=109
Als u alleen het groep-4-materiaal wilt inzien, zet u er dan bij: zichtzending groep 4.

 

Alle toetsen van de projecten van Alles-in-1 kunnen komend schooljaar digitaal afgenomen worden. Dit verlicht het nakijkwerk voor de leerkracht enorm en u beschikt direct over overzichtelijke resultaatschermen. Daarnaast is elke fout die een leerling maakt eenvoudig terug te vinden.

 

Alles-in-1 is de enige thematische, samenhangende, kerndoelendekkende(*) methode voor het Nederlandse basisonderwijs. Alles-in-1 omvat drie producten:

  • Twintig kant-en-klare projecten voor groep 5 t/m 8
  • De aansluitende taallijn Alles-Apart voor groep 5 t/m 8
  • Een compleet thematisch leerstofaanbod voor groep 4.

 

(*) Alles-in-1 + Alles-Apart biedt kerndoelendekkend onderwijs op het gebied van:

  • Nederlandse taal, waaronder o.a. spelling, grammatica en (begrijpend) lezen;
  • Engelse taal;
  • Alle zaakvakken en wereldoriëntatie;
  • Alle expressievakken en kunstzinnige oriëntatie.

 

Wilt u een eerste project proberen?
Dan krijgt u 20% procent korting plus een gratis begeleidingssessie op uw school.
Eén project duurt vijf weken. Kies een onderwerp dat vaak onderbelicht blijft binnen de gebruikelijke methodes, zoals geloof - bouwen - kunst - communicatie - energie - kleding en sport - voeding.

 

Bel ons op, wij staan u graag te woord! 0224-214745. Of mail ons: info@alles-in-1.org
Of kijk op onze website: www.alles-in-1.org

 

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.