De methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijs.

 

In de WPO (wet voor het primair onderwijs) wordt in artikel 9 de inhoud van het onderwijs beschreven. Let op de zin voorafgaand aan de opsomming van verplichte vakken:

Artikel 9. Inhoud van onderwijs
1. Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang:

  • zintuiglijke en lichamelijke oefening;
  • Nederlandse taal;

Klik hier voor de bron

Ook in het kerndoelenboekje wordt meer dan een tiental keer het belang van samenhang beschreven. We citeren er een paar:

Citaten kerndoelenboekje:

… In de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden.

… Dit (samenhang van de vakken red.) komt het ‘begrijpen’ door leerlingen ten goede en draagt voorts bij aan vermindering van de overladenheid van het onderwijsprogramma. …

… Onderwijs is er immers vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en samenhang. …

Klik hier voor de bron

 

Alles-in-1 is de enige thematische, samenhangende, kerndoelendekkende methode voor het basisonderwijs. Alles-in-1 bestaat uit drie onderdelen:

  • Twintig projecten voor groep 5 t/m 8
  • Alles-Apart, de taallijn voor groep 5 t/m 8
  • Vijf Groep 4 projecten met een compleet leerstofaanbod

Scholen die al met Alles-in-1 werken, weten:

  • hoe mooi het materiaal is
  • hoe gemotiveerd de kinderen ermee werken
  • hoe rustig het wordt in de klas
  • hoe heerlijk het is om als leerkracht hiermee te werken

 

Scholen die Alles-in-1 gebruiken worden als ‘Excellente school’ genomineerd en onderscheiden. Via deze link kunt u lezen waarom ‘De Lindegaerd’ te Meerssen, die de Alles-in-1-projecten gebruikt, één van de dertig scholen is die ‘excellent’ wordt genoemd. http://www.bslindegaerd.nl/

De inspecteur J. Crijnsschool was één van de 100 genomineerden. Zij gebruiken alle Alles-in-1 producten: de 20 projecten,  de taallijn Alles-Apart en Alles-in-1 Groep 4 en hebben een prachtig boekje gemaakt over hun school, kijk bij:
http://www.crijnsschool.nl/index.php?page=main.php?id=178913&real_id=178913

Gefeliciteerd!!!

 

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.