De methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijs.
Voor groep 4 t/m 8.

 

Gebruik uw taal- en cultuursubsidie voor Alles-in-1!
Scholen kunnen jaarlijks € 10,90 per leerling extra ontvangen voor cultuureducatie en
€ 13,79 per leerling extra voor versterking van het taalonderwijs.
Veel schoolbesturen hebben deze tijdelijke extra subsidie intussen al aangevraagd.
Dit via de regeling ‘Prestatiebox Primair Onderwijs’, die loopt tot 1-8-2016.

U kunt deze subsidie gebruiken om Alles-in-1 leermiddelen te bekostigen.

Taaldidactici pleiten al jaren voor meer contextgebonden onderwijs, juist ook voor taalzwakke kinderen, omdat dit ten goede komt aan de woordenschat, het begrijpen van de inhoud en de betekenis van woorden en zinnen.
Binnen Alles-in-1 zijn de zaakvakken gekoppeld aan het taalonderwijs.

Cultuureducatie neemt bij Alles-in-1 een grote plek in op een natuurlijke en logische manier. Kunstgeschiedenis, kennis van andere culturen en zelf  dansen, musiceren, zingen, toneel, schilderen  en andere vormen van beeldende kunst is wekelijks gekoppeld aan het thema dat centraal staat. Het zijn dus geen losse lessen, maar een logische verdieping, verrijking van je kennisaanbod. Wanneer daar ook  excursies of workshops aan verbonden worden, staat de cultuureducatie als een huis!

Thematisch werken is eenvoudig te verantwoorden: het staat in de wet!
Artikel 9 van de WPO, inhoud van het onderwijs, begint namelijk met de volgende zin: Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang

Meer informatie over deze tijdelijke regeling kunt u ontvangen via de site van het ministerie van onderwijs en via uw besturenorganisatie.

 

Gaat u dit schooljaar op zoek naar een nieuwe methode?
Denk dan aan Alles-in-1.

Wilt u betekenisvol, afwisselend onderwijs?
Denk dan aan Alles-in-1.

Wilt u vakken combineren, integreren,
bijvoorbeeld zaakvakken en expressie?

Denk dan aan Alles-in-1.

Prachtige full colour boeken met boeiende teksten, inspirerende expressie-activiteiten, computeropdrachten, zelfstandig uit te voeren praktische vaardigheden, duidelijke handboeken, digitale toetsen en nog meer ...

Wilt u meer zien en weten over Alles-in-1?
Graag komen wij bij u op school om het materiaal te laten zien en uitleg te geven. Dit doen we gratis en vrijblijvend.
Bel ons op voor het maken van een afspraak: 0224-214745.

www.alles-in-1.org

Aanmelden: Klik hier
Afmelden: Klik hier
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.