Beste leerkracht/directeur en geïnteresseerden,
In onze nieuwsbrief vindt u tips, nieuws en advies over de leermiddelen van Alles-in-1.


Andere woorden in het dictee?
Ja, dat klopt! Bij de dictees zijn niet alleen weekwoorden opgenomen, maar ook andere woorden. Dit hebben we bewust gedaan.

In de dictees komen woorden met de behandelde spellingproblemen terug. In elk dictee zit een aantal weekwoorden. Daarnaast bevat het dictee ook woorden die niet bij de weekwoorden staan, maar wel hetzelfde spellingprobleem bevatten.

Het gaat er bij spelling uiteindelijk om dat de kinderen de spellingregels beheersen en kunnen toepassen, ook op onbekende woorden.


Inloggen, registreren en bestellen
De overgang naar de nieuwe website is soepel verlopen, maar zorgt soms voor verwarring.

1. U hoeft niet opnieuw te registreren bij een bestelling. Alle scholen die met onze materialen werken, hebben al een account. Om te bestellen gebruik je de inlognaam die begint met de hoofdletter S… (van school) plus wachtwoord.

2. De inlognaam met LK… (van leerkracht) plus eigen wachtwoord, geeft toegang tot het leerkrachtdeel. Deze is uitgebreider dan het gratis toegankelijke leerlingdeel.

3. Om technische redenen heeft het programma AllesToetsen een eigen inlog. Maakt u nog geen gebruik van deze werkdruk verlagende manier van toetsen en registreren? Meld u aan via info@alles-in-1.org of bel 0224-214745.


Opfris workshop
Heeft u al langer geleden gekozen voor Alles-in-1 en is het een beetje versloft geraakt? Zijn er veel nieuwe leerkrachten waarvoor het nuttig is om het concept, de toepassing en de praktische uitvoering goed uiteen te zetten? Of heeft u specifieke vragen over taal of de nieuwe digitale aanvullingen? Vraag een (opfris) workshop aan! Leg uit waar uw behoefte ligt en wat de situatie bij u op school is. Wij maken dan een workshop op maat. Deze duurt anderhalf uur en kost € 290,-.


Met vriendelijke groet namens team Alles-in-1,

handtekening

Carina Wassenaar,
Inhoudelijke leiding Alles-in-1

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden | Afmelden
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.