Beste gebruikers en geïnteresseerden,
In onze nieuwsbrief vindt u tips, nieuws en advies over de leermiddelen van Alles-in-1.


Dieren
De vernieuwde uitgave van het project Dieren is klaar! Helemaal up-to-date en prachtig vormgegeven. U kunt alvast bestellen. Medio april zal er geleverd gaan worden. Heel veel plezier ermee!


Jaarbestelling
Bestel op tijd! Rond de zomervakantie is het voor scholen en voor ons een erg drukke periode. We leveren niet tijdens uw zomervakantie. Daarom is het belangrijk bijtijds te bestellen, zodat uw materialen op tijd binnen zijn om het schooljaar 2016-2017 goed te kunnen starten. Het liefst ontvangen we uw bestelling al in mei.


Ons Onderwijs 2032
In het Eindadvies Ons Onderwijs 2032 wordt de kracht van betekenisvol, samenhangend en thematisch onderwijs onderschreven.

Met vertrouwen en trots kunnen we daarom zeggen dat Alles-in-1 zeer toekomstbestendig is. Wat lazen we in Ons Onderwijs 2032 waar we Alles-in-1 zo in herkennen?

  • Aandacht voor persoonsvorming
  • Vakoverstijgende kennis en vaardigheden
  • Niveaudifferentiatie
  • Leerlingen ervaren samenhang in ons onderwijsaanbod
  • Betekenisvol: leerlingen leren met plezier als ze weten waarom en waarvoor ze leren.

Engels
Het aanbod voor Engels uit Alles-Apart staat ook online voor scholen die niet met Alles-Apart werken. Hiermee heeft u de benodigde aanvulling op het gebied van Engelse grammatica, kleuren, tellen, klokkijken, etc. U vindt de bestanden door in te loggen op het leerkrachtscherm. Ze staan onder ‘Voor alle projecten’ waar u door kunt klikken naar ‘Werkbladen Engels’. U vindt hier 15 lessen Engels voor de niveaus D, E en F.


21th Century Skills
Veel van de 21th Century Skills zijn duidelijk te herkennen in Alles-in-1: vakoverstijgende vaardigheden krijgen door de variatie in werkvormen en opdrachten alle ruimte om ontwikkeld te worden.

Problemen oplossen, creatief denken, kritisch denken, zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren komen als vanzelfsprekend aan bod binnen de vele afwisselende activiteiten die Alles-in-1 omvat.

Daarnaast is er veel ruimte om binnen het thema ook je eigen inbreng te kunnen hebben, bijvoorbeeld in werkstuk en onderzoek. Dat is het moment waarop informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid aan bod komen.

Alles-in-1 houdt de ontwikkelingen die Kennisnet en SLO maken nauwgezet in de gaten. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe vaardigheden zoals computational thinking.

Zo blijven we werken aan betekenisvol onderwijs. Dat leidt immers tot betrokken, ondernemende en nieuwsgierige leerlingen. En laten dat nu drie kernwoorden van de 21th Century Skills zijn.


Met vriendelijke groet namens team Alles-in-1,

handtekening

Carina Wassenaar,
Inhoudelijke leiding Alles-in-1

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden | Afmelden
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.