Beste gebruikers en geïnteresseerden,
Alle scholen zijn inmiddels weer begonnen; we hopen dat u een fijne zomer heeft gehad! Alles-in-1 heeft niet stilgezeten; een aantal zaken waar we mee bezig zijn geweest, vindt u in deze nieuwsbrief.


Tips & Inspiratie
De knop Tips achter de leerkrachtknop is gewijzigd in Tips & Inspiratie. U vindt hier inspirerende ideeën die bruikbaar zijn bij het project. Gebeuren er op uw school ook mooie dingen? Heeft u goede ideeën die een thema kunnen verrijken? Zijn er bruikbare apps of websites voor het project? Laat het ons weten; we vullen Tips & Inspiratie graag aan!


Weekwoorden
De lijsten met weekwoorden van alle projecten zijn gecontroleerd en vernieuwd. Ook is er een invoerlijst toegevoegd; bruikbaar voor bijvoorbeeld Bloon of WRTS. Heel praktisch en het scheelt u werk!


Training en begeleiding
Tijdens de zomervakantie zijn we bezig geweest met het verder uitwerken van ons aanbod voor training en begeleiding. De basis hiervan is dat we aansluiten op de situatie en behoefte van elke school. Daarom kunt u een passende selectie maken uit de volgende modules:

1.

Inzet Alles-Toetsen

2.

Begrijpend lezen

3.

Woordenschat

4.

Spelling

5.

Werken met leerdoelen en lesdoelen

6.

Activerende werkvormen

7.

Kerndoelen en leerlijnen

8.

Klassenconsultatie


De bijeenkomst dient minstens een maand vooraf gereserveerd te worden. Dit biedt de ruimte om vooraf contact te hebben met een van onze collega’s die de bijeenkomst zal verzorgen. Hierdoor kan de inhoud nog verder op uw school afgestemd worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om met Alles-in-1 uw studiedagen of teamscholingsmomenten inhoudelijk in te vullen, neem dan vooral contact met ons op!


Compliment van ouders!
Voor de zomervakantie namen ouders contact met ons op. Hun kinderen zitten met veel plezier op een school waar met Alles-in-1 gewerkt wordt. Deze ouders hadden plannen om te verhuizen en wilden weten of er in hun beoogde woonplaats een ‘Alles-in-1 school’ was. Helaas was dat niet zo. Vervolgens kregen we het bericht dat ze dan niet van woonplaats zullen veranderen.
Wij vonden dit zo’n mooi compliment voor Alles-in-1; dat wilden we graag met u delen.


Met vriendelijke groet namens team Alles-in-1,

handtekening

Carina Wassenaar,
Inhoudelijke leiding Alles-in-1

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden | Afmelden
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.