Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Disclaimer

De Bloeiende Naboom BV, uitgever van Alles-in-1 is gevestigd in Lisse. Alle diensten, levering van producten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht. Op de overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van De Bloeiende Naboom bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden liggen ter inzage, zijn in te zien via /content/upload/files/AlgemeneLeveringsvoorwaarden.pdf en worden op verzoek kosteloos toegezonden.