Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Groep 4 inzage materiaal

Leskist

Voor groep 4 is er één leskist met uitsluitend duurzame producten. Het zijn materialen voor de introducties, de expressielessen en de doe-opdrachten.

 

TIP-kaarten

Groep 4 heeft 127 TIP-kaarten voor de doe-opdrachten. Dit zijn praktische (onderzoek)opdrachten door de kinderen zelfstandig uit te voeren. Hier kunt u een aantal TIP-kaarten bekijken:

TIPkaart - Het klassenboek
TIPkaart - Hoe zit het vast
TIPkaart - Maak een plattegrond van jouw klas
TIPkaart - Vogels kijken
TIPkaart - Zoek onder de tegels
TIPkaart - Appelmoes
TIPkaart - Maak een fossiel
TIPkaart - Van LEGO kun je alles maken
TIPkaart - Djemmen op een emmer
TIPkaart - SPEL Ra ra, welk jong dier is het
TIPkaart - Is jouw fiets veilig
TIPkaart - SPEL Gisteren-Morgen-Vandaag Kwis

 

Cd’s

Alle muziek die u nodig hebt, voor muziek, drama en dans staat op cd’s.

 

Online

Bij elk project staan er interactieve games en liedjes online voor Engels. De boeken en werkboeken staan online voor het digibord. Voor de leerkracht staan er online aanvullende instructies, tips, boekenlijsten, toetsen en antwoorden, een flitswoordenprogramma, herhaling en verrijkingsstof etc

De dictees kunnen online afgenomen worden via ons toetsprogramma. Deze zijn ingesproken.

 

Werkboekjes

Bij elk project hoort een fullcolour werkboekje. In de werkboekjes staat de schriftelijke verwerking van taal/lezen/spelling. Hier kunt u uit ieder werkboekje een deeltje doorbladeren:

 

Projectboeken

Groep 4 heeft vijf projecten en dus vijf projectboeken. Prachtig en duurzaam uitgevoerde lees/les boeken voor uw WO en taal/lees aanbod. Hier kunt u uit ieder boek een deeltje doorbladeren:

 

Handboeken

Per project zijn er twee handboeken.

In handboek deel 1 staat uitleg en instructie voor de introducties, taal, lezen, spelling, WO, Engels, verkeer en werkstuk.
In handboek deel 2 staan de expressielessen en doe-opdrachten beschreven.

 

Bordplaten

De bordplaten zijn beeldmateriaal voor de expressielessen op A3 formaat. Tevens mooie platen om in de klas op te hangen.