Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Meer over:
Alles-in-1 Groep 5-8

Betekenisvol onderwijs, dat boeit!

De 20 projecten van Alles-in-1 Groep 5-8 bieden in logische samenhang het gehele curriculum voor de vier hoogste groepen aan, met uitzondering van rekenen, gym en handschriftontwikkeling. Samen met de taallijn Alles-Apart is het ook dekkend voor alle kerndoelen Nederlandse taal.

Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden. Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief.

Elk van de 20 projecten is inzetbaar in de groepen 5, 6, 7 en 8. Dat betekent dat elke combinatie van deze groepen hanteerbaar is. Met dezelfde inspanning van u als leerkracht - of zelfs minder - worden ambitieuze doelen haalbaar en wordt uw onderwijs krachtig en betekenisvol!

Ik wil meer weten over:

De inhoud

Voor groep 5 t/m 8 zijn 20 thematische projecten ontwikkeld. Per schooljaar behandelt u vijf projecten, uit ieder domein één. Hier ziet u de onderwerpen van de 20 projecten:

domeinAardrijkskundeGeschiedenisTechniekCultuurNatuur
hoofdonderwerpNederlandPrehistorie, Grieken en RomeinenBouwenVoedingDieren
hoofdonderwerpEuropaMiddeleeuwenVervoer en VerkeerKleding en SportPlanten
hoofdonderwerpAfrika en AziëGouden EeuwEnergieKunstMensen
hoofdonderwerpAmerika + Australië + Antarctica + OceanenModerne GeschiedenisCommunicatieGeloofMilieu en Kringloop

Het domein en het hoofdonderwerp vormen het hart van het project. Het is de kapstok waaraan alle vakken worden opgehangen. Een zorgvuldig ontwikkeld palet aan werkvormen sluit aan bij uiteenlopende leerstijlen, zodat elke leerling de leerstof diep doorgrondt. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, via onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling en digitaal.

Ook is er afwisseling in organisatievormen: klassikaal, individueel, in groepjes, in tweetallen en zo u wilt groepsdoorbrekend.

De onderwerpen sluiten aan bij de kerndoelen en de beschreven TULE van de SLO.

De teksten die we daarbij hebben gezocht of geschreven, zijn gekozen omdat ze voor kinderen van deze leeftijd boeiend zijn: interessante informatieve teksten, leuke weetjes, spannende of mooie verhalen, grappige of ontroerende gedichten. De verhalen en gedichten zijn in veruit de meeste gevallen van bekende auteurs.

De leerstof is uitgewerkt op zes cognitieve niveaus, zodat u altijd een passend niveau kunt aanbieden: van een zwakke leerling in groep 5 tot en met een hoogbegaafde leerling in groep 8.

Tijdens elk project wordt  gewerkt aan de volgende vakken en vaardigheden:

Spelling en werkwoordspelling
Grammatica
Begrijpend lezen
Woordenschat
Stellen
Gedichten
Verhalen
Informatieve teksten
Technisch lezen
Internetgebruik
Engels

Luisteren en spreken
Wereldoriëntatie
Informatieverwerking
Zelfbeeld
Muziek
Dans/drama
Handvaardigheid
Tekenen/schilderen
Praktische vaardigheden
Onderzoekend leren
Presenteren

Activiteiten
Ieder project omvat de volgende activiteiten, waarin bovenstaande vakken en vaardigheden zijn opgenomen en die allemaal aansluiten bij het thema:

 1. Film
  Elke week wordt geïntroduceerd met een film die gaat over het deelthema van die week.
   
 2. Teksten in het projectboek
  Per week lezen de kinderen drie tot zes teksten. Dat zijn twee informatieve teksten, twee verhalen en twee gedichten. Naar aanleiding van de informatieve teksten volgen opdrachten die gericht zijn op W.O. Naar aanleiding van de verhalen en gedichten worden voornamelijk taalgerelateerde opdrachten aangeboden. gesteld.
   
 3. Weekwoorden
  Het onderdeel Weekwoorden in het projectboek omvat spelling/woordenschat. De woorden zijn gekozen uit de teksten van die week. Drie keer in de week wordt hieraan gewerkt met iedere twee weken een dictee.
   
 4. Engels
  Er is een gezamenlijke les  gericht op The Words of the Week en dialoog. Oplopend in niveau volgen er meer schriftelijke opdrachten. Daarnaast wordt er geoefend met interactieve games die gezamenlijk via het digibord kunnen worden aangeboden of individueel kunnen worden verwerkt.
   
 5. Doe-opdrachten
  Dit zijn diverse praktische opdrachten die de kinderen met behulp van TIPkaarten zelfstandig kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om het doen, het proces, het onderzoek en het leerdoel.
   
 6. Expressieopdrachten
  Elke week zijn er vier uitgewerkte lessen of opdrachten op het gebied van muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama. Dit is belangrijk voor de beleving van het project.
   
 7. Computeropdrachten
  Via de computeropdrachten kunnen kinderen hun kennis vergroten door te kijken naar filmpjes, spelletjes te doen of sites te bekijken die aansluiten bij het deelthema van die week.
   
 8. Werkstuk/onderzoek
  In de handboeken staan verschillende manieren waarop een  werkstuk of onderzoek kan worden uitgevoerd. Voor de kinderen zijn er stappenplannen beschreven.
   
 9. Excursie/workshop/gastspreker
  Dit kunnen wij niet voor u organiseren, maar is wel de kers op de taart. Wanneer een excursie aansluit bij het projectonderwerp zal dit blijvende indruk maken op de kinderen en de beleving verrijken.
   
 10. Toetsen
  Elke week kent een kleine toets die de onderdelen zoals aangeboden via het projectboek toetst. U kunt kiezen voor een papieren toets of een digitale toetsafname. De digitale toets biedt ook de mogelijkheid om de dictees individueel af te nemen, aangezien deze zijn ingesproken.
   
 11. Afsluiting
  Elke project kent zijn eigen passende afsluiting. In het handboek staan suggesties en uitgewerkte ideeën zoals een musical of toneelstuk. Bouwstenen voor de afsluiting zijn de resultaten van de expressielessen.

Structuur en organisatie

Per schooljaar biedt u vijf projecten aan, uit ieder domein één: aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek, natuur.

Afhankelijk van uw visie, de groepsopbouw en het budget, kiest u voor een bepaalde organisatie qua inzet van de projecten. Hieronder een paar mogelijkheden. Er zijn meer opties; wij kunnen u hierover adviseren.

Bijvoorbeeld:

Groep 5

Nederland

Kleding en
Sport

Prehistorie,
Grieken en
Romeinen (PGR)

Bouwen

Dieren

Groep 6

Europa

Voeding

Middeleeuwen

Vervoer en
Verkeer

Planten

Groep 7

Afrika en Azië

Geloof

Gouden Eeuw

Energie

Mensen

Groep 8

Amerika, Australië,
Antarctica en de Oceanen

Kunst

Moderne geschiedenis

Communicatie

Milieu en Kringloop

Of met combinatiegroepen:

Groep 5/6
1e jaar

Nederland

Kleding en
Sport

Prehistorie,
Grieken en
Romeinen (PGR)

Bouwen

Dieren

Groep 5/6
2e jaar

Europa

Voeding

Middeleeuwen

Vervoer en
Verkeer

Planten

Groep 7/8
1e jaar

Afrika en Azië

Geloof

Gouden Eeuw

Energie

Mensen

Groep 7/8
2e jaar

Amerika, Australië,
Antarctica en de Oceanen

Kunst

Moderne geschiedenis

Communicatie

Milieu en Kringloop

Of met alle groepen tegelijk hetzelfde project:

Groep 5/6/7/8
1e jaar

Nederland

Kleding en
Sport

Prehistorie,
Grieken en
Romeinen (PGR)

Bouwen

Dieren

Groep 5/6/7/8
2e jaar

 

Europa

 

Voeding

Middeleeuwen

Vervoer en
Verkeer

Planten

Groep 5/6/7/8
3e jaar

Afrika en Azië

Geloof

Gouden Eeuw

Energie

Mensen

Groep 5/6/7/8
4e jaar

Amerika, Australië,
Antarctica en de Oceanen

Kunst

Moderne geschiedenis

Communicatie

Milieu en Kringloop

De niveaus A t/m F

Alle kinderen werken aan hetzelfde thema en de verwerking is (zelfstandig) op eigen niveau. Er zijn zes niveaus (A t/m F) voor de vier leerjaren 5 t/m 8. Dat betekent dat er zowel voor de taalzwakke leerling in groep 5 als voor de snelle, begaafde leerling in groep 8 verwerking en uitdaging op niveau is. Daarnaast hebben we online voor cognitief hoogbegaafden teksten en opdrachten die aansluiten bij het project.

Hoe ziet een week eruit?

Afwisseling in werkvormen en vaardigheden is belangrijk! Alles-in-1 in biedt vele mogelijkheden , zodat iedereen gemotiveerd en alert blijft: klassikaal, individueel, in groepjes, met tweetallen, onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling, digitaal, cognitief, praktisch en creatief.

In de ochtenden wordt er vooral aan de cognitieve onderdelen gewerkt; de middagen staan  in het teken van de creatieve, praktische en onderzoekende onderdelen.

De prachtig geïllustreerde projectboeken bevatten per week een duidelijke structuur.

Zo kan globaal een week eruitzien:

 

‘s morgens

‘s middags

maandag

Film en Weekwoorden

Keuze uit:

Doe-opdrachten

Expressie

Werkstuk/onderzoek

dinsdag

Info

woensdag

Gedicht en Weekwoorden

donderdag

Verhaal en Weekwoorden

vrijdag

Engels

Tijdsinvestering

Wanneer u Alles-in-1 integraal gebruikt, kunt u zowel ’s morgens als ’s middags 1½ tot 2 uur met de leermiddelen van Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 bezig zijn. In totaal kosten alle activiteiten ongeveer 15 uur per week. Dit houdt tevens in dat ongeveer 10 uur per week overblijft voor rekenen, methodisch schrijven, gym en eventuele andere activiteiten.

Voor u als leerkracht zal uw voorbereidingstijd na de invoeringsperiode hetzelfde zijn of zelfs minder!

Alles-in-1 zonder taal

Wanneer uw school net een nieuwe taal- en/of spellingmethode heeft aangeschaft, hoeft dat geen reden te zijn om af te zien van Alles-in-1. Door bepaalde onderdelen over te slaan (binnen Alles-in-1 of binnen de taal/spellingmethode) is ook dat goed mogelijk. U gebruikt Alles-in-1 dan voor de zaakvakken, cultuur(educatie), techniek, alle expressievakken, Engels, SE vaardigheden, burgerschap en meer.

Alles-in-1 voor de leerkracht

De leerkracht is en blijft de belangrijkste factor voor goed onderwijs. U bepaalt de didactiek en organisatie met een bepaalde visie.  Goede leermiddelen kunnen echter wel helpen uw doelen (eenvoudiger) haalbaar te maken. Vanuit dat oogpunt is Alles-in-1 ontstaan en gemaakt.

Tevens halen onze leermiddelen werk uit handen; het is zeer compleet.

Er is per project één handboek waarin u alles vindt voor alle vakken behalve rekenen, gym en handschriftontwikkeling.  Alle specifieke materialen voor expressie- en doe-opdrachten worden meegeleverd in een leskist. Beeld- en geluidmateriaal hoeft u niet zelf te zoeken. 

Achter de leerkrachtenknop op onze website vindt u aanvullende materialen, zoals computeropdrachten, toetsen, registratieformulieren, verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafden, groepsplannen, weektaakschema’s, digibordboeken en meer.

Om een project uit te voeren is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt.

U bent geen tijd (meer) kwijt aan het zoeken naar geschikt lesmateriaal. Dit moet u er echter niet van weerhouden om een goede aanvulling of wijziging te doen. U bent en blijft de regisseur van uw onderwijs en maakt eigen keuzes. Na de invoeringsperiode zal uw voorbereidingstijd hetzelfde of minder zijn t.o.v. wat u gewend bent.

Kosten

De aanschaf van Alles-in-1 kan tot drie keer zo goedkoop zijn t.o.v. de kosten voor losse methodes. Hoe gunstig het voor u uitpakt, hangt af van de manier waarop u de projecten inzet.

De projecten kennen geen werkboekjes; dat betekent geen jaarlijks terugkerende kosten voor de werkboekjes van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en Engels.

Ook het gebruik van kopieerbladen is zeer beperkt; scheelt tijd, papier en inkt = geld.

Op korte termijn kan de aanschaf van het gehele pakket een flinke uitgave zijn. Toch is het op lange  termijn goedkoper dan wanneer u losse vakmethoden moet aanschaffen. Het vervangt immers de volgende methoden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, cultuureducatie, expressie, taal, grammatica,  spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen, technisch lezen, sociaal-emotionele vorming, Engels, burgerschap en geestelijke stromingen.

Kenmerken Alles-in-1 Groep 5-8

 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 geeft samenhang in uw onderwijsaanbod.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 is uitgewerkt op zes cognitieve niveaus.  
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 kost weinig voorbereidingstijd voor de leerkracht. 
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 biedt een compact en duidelijk handboek voor de leerkracht.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 bestaat uit prachtig geïllustreerde projectboeken die per week een duidelijke structuur bevatten.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 biedt uitgebreide lesbeschrijvingen voor expressie.
 • Bij elk project van Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 zijn doe-opdrachten met TIP-kaarten die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 biedt per project één leskist met producten voor de doe-opdrachten en de expressielessen.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 is goedkoper dan losse methodes voor verschillende vakgebieden.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 is samen met Alles-Apart kerndoelendekken voor de Nederlandse taal.
 • Alles-in-1 is daarnaast volledig kerndoelendekkend voor alle vakken behalve rekenen, gym en handschriftontwikkeling.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 heeft veel materialen die online beschikbaar zijn. 
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 is flexibel: in te zetten zoals het bij uw school past.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 maakt het werken in combinatie groepen eenvoudig.
 • Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 biedt vele mogelijkheden om te kunnen differentiëren.

De meerwaarde van samenhangend onderwijs

Samenhangend onderwijs is logisch, motiverend, efficiënt en effectief !

Logisch
De wereld bestaat niet uit losse vakken. Alles-in-1 ook niet. Bij thematisch onderwijs vormt de leerstof een geheel. De logische verbanden zorgen voor diepgang. Kinderen begrijpen waarom ze iets leren.

Motiverend
Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Door de vakken binnen één thema te houden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Daarnaast biedt Alles-in-1 vele differentiatiemogelijkheden en dagelijks afwisselende werkvormen en vaardigheden. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling én zelfvertrouwen: Alles-in-1 komt tegemoet aan de verschillende manieren van leren en kinderen kunnen hun talenten laten zien. Gevolg daarvan is dat kinderen beter in hun vel zitten en er minder conflicten ontstaan.

Efficiënt
Leswisselingen kosten tijd en geven onrust. Per project werk je met één boek. Hierdoor ontstaat tijdwinst en rust. Daarnaast hoeven leerlingen en leerkracht niet voor elk vak een andere methode te doorgronden. Dat schept duidelijkheid en kost minder voorbereidingstijd. Voor combinatiegroepen of groepsdoorbrekend werken is Alles-in-1 de ideale methode: alle leerlingen werken aan hetzelfde thema; de verwerking is op eigen niveau.

Effectief
Door taal te combineren en te koppelen aan zaakvakken vang je twee vliegen in één klap! Taaldeskundigen pleiten al jaren voor deze effectieve combinatie. Alles-in-1 gaat nog verder: ook met expressievakken kun je woordenschat uitbreiden en inhoud geven. De vele praktische doe-opdrachten koppelen begrippen en informatie aan een ervaring. Zoals Confucius al zei:

Vertel me iets, en ik zal het vergeten.

Laat het me zien, en ik zal het onthouden.

Laat het me ervaren, en ik zal het begrijpen.