Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Visie

Vanaf het prille begin tot nu is ons hoogste doel kwalitatief hoogwaardige leermiddelen te ontwikkelen die voor kinderen boeiend zijn en die het voor leerkrachten eenvoudig maken om samenhangend onderwijs te geven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is werken in thema’s, wat zorgt voor betekenisvol leren en werken.

We ontwikkelen leermiddelen die recht doen aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Door die afwisseling en differentiatie blijven kinderen uitgedaagd en leergierig; schep je ruimte voor werkelijk leren en ontwikkeling.

Wettelijk eisen en samenhangend onderwijs
In de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat dat de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang moeten worden aangeboden. Wanneer je vakken in samenhang wilt aanbieden, ontstaat thematisch onderwijs. In die zin sluiten de visie en de leermiddelen van Alles-in-1 het beste aan op de wet.

Alles-in-1 voldoet aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands en Engels.

Effecten
Onze ervaring is dat werken in thema’s leidt tot een aantal zeer positieve effecten: nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen neemt toe , leerkrachten vinden hun onderwijs betekenisvoller en ouders raken meer betrokken.

Onze ervaring was ook dat het (te) veel werk betekende voor de leerkracht om te zorgen voor een kerndoelendekkend geheel, een goede opbouw, doorlopende leerlijnen, duidelijke structuur en een betekenisvolle inhoud.

Om de positieve effecten van thematisch werken praktisch haalbaar te maken, hebben wij Alles-in-1 ontwikkeld: samenhangend onderwijs voor ieder die dat wil!