Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Vraag en antwoord

inzetbaarheid

Ik wil meer weten over:

Is Alles-in-1voor elke school geschikt?

Ja.

Dat blijkt uit de grote diversiteit van honderden enthousiaste gebruikers: grote scholen, kleine scholen, zwarte en witte scholen, vernieuwingsscholen en traditionele scholen door heel Nederland. Dat onze gebruikersgroep zo divers is, komt doordat onze leermiddelen flexibel in gebruik zijn, zodat u deze kunt inzetten, zoals het bij uw schoolvisie en organisatie past.  

Is Alles-in-1 goed in te zetten in combinatiegroepen?

Ja.

Alles-in-1 Groep 4:

Het materiaal van Alles-in-1 Groep 4 sluit uitstekend aan bij de projecten van groep 5 t/m 8. Er zijn wel aparte instructiemomenten, maar de beleving van het WO-onderwerp, de expressielessen en doe-opdrachten zijn heel goed gezamenlijk uit te voeren..

Voor een 3-4 combinatie zijn er voldoende materiaal en mogelijkheden om op het gebied van WO, expressie en doe-opdrachten een tweejarige cyclus te maken.

Alles-in-1 Groep 5 t/m 8:

Voor combinatiegroepen is Alles-in-1 Groep 5 t/m 8 de meest praktische methode. Alle kinderen werken aan hetzelfde thema en de verwerking is (zelfstandig) op eigen niveau. Er zijn zes niveaus (A t/m F) voor de vier leerjaren 5 t/m 8. Dat betekent dat er zowel voor de taalzwakke leerling in groep 5 als de snelle, begaafde leerling in groep 8 verwerking en uitdaging op niveau is. Daarnaast hebben we online voor cognitief hoogbegaafden teksten en opdrachten die aansluiten bij het project.

Alles-Apart:

In Alles-Apart worden alle regels op het gebied van taal en lezen  gevalsgewijs aangeboden. Dit is een lineair proces. Dit houdt in dat er per groep (of niveau) aparte instructiemomenten kunnen zijn. Alles-Apart is zeer overzichtelijk en duidelijk; er kan goed zelfstandig mee gewerkt worden. Hierdoor houdt u uw handen vrij om instructie te geven aan een andere niveaugroep.

Ik wil de zaak- en creatieve vakken integraal aanbieden, maar (nog) geen taal/spelling. Kan dat?

Ja.

Wanneer uw school nog niet toe is aan een nieuwe taal- of spellingmethode, of de stap nog te groot vindt om ook taal aan de zaakvakken te koppelen, is dat geen reden om af te zien van Alles-in-1. U hoeft dan sowieso niet de leermiddelen van Alles-Apart aan te schaffen en binnen de projecten (of binnen de taal/spellingmethode) slaat u dan bepaalde onderdelen over. U gebruikt Alles-in-1 dan voor de zaakvakken, cultuur(educatie), techniek, alle expressievakken, Engels, SE vaardigheden, burgerschap en meer. De helft van onze startende scholen gebruikt eerst alleen de projecten.

Kan ik er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de Techniekprojecten te doen?

Ja.

Dat kan op twee manieren: ofwel u doet 1x per jaar een techniek project en biedt dit aan in 5 à 8 weken waarbij in die weken geen andere W.O. vakken aangeboden worden, of u smeert de inhoud van het techniekproject over het gehele schooljaar uit door per week 0,5 tot 1,5 uur daarvoor in te roosteren.

Is Alles-in-1 geschikt voor Jenaplan onderwijs?

Alles-in-1 biedt boeiende en uitdagende projecten, waardoor wereldoriëntatie het hart van het onderwijs kan zijn. Tevens is daarin het taal-en leesonderwijs geïntegreerd opgenomen. In de projecten komen uiteenlopende thema’s aan bod. Ieder kind zal meer of minder geïnteresseerd zijn in een thema. Maar ieder kind zal betrokken zijn. De ene keer zal het kind gemotiveerd raken door de verschillende werkvormen. De ander keer door het thema zelf. De kinderen kunnen zelfstandig met de projectboeken aan de slag. Naast klassikale moment zijn er genoeg zelfstandige taken, waarbinnen door de kinderen keuzes  gemaakt kunnen worden. Dit geldt voor de manier waarop ze met een taak aan de slag willen, maar ook in welke volgorde ze de taken willen maken. Alles-in-1 leent zich uitstekend om opgenomen te worden in een weekplan, waarbij de vier kernactiviteiten (gesprek, spel, werk en viering) aan bod komen. Er wordt namelijk uitgegaan van een afwisseling aan werkwijzen en leerstijlen. Aan het eind van ieder project worden er tips gegeven hoe een project kan worden afgesloten. Ook hier zit een variëteit in: van een tentoonstelling van het gemaakte werk tot een complete musical, een eigen restaurant, een modeshow of een huttenbouwdag.

Is Alles-in-1 geschikt voor Dalton onderwijs?

Alles-in-1 past bij Daltononderwijs, omdat het een beroep doet op de zelfstandigheid en samenwerking van kinderen op verschillende manieren, bij verschillende werkvormen. Daarnaast biedt het de vrijheid de lesstof op eigen niveau te verwerken en/of te verdiepen. Werken met een weektaak en/of keuzebord ligt voor de hand en kan goed. In het handboek en/of achter de leerkrachtknop staan daar ook voorbeelden van.

Is Alles-in-1 geschikt voor Montessori onderwijs?

Alles-in-1 bestaat uit aantrekkelijk, samenhangend (kosmisch) lesmateriaal, dat de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen zal aanwakkeren. De duidelijke beschrijvingen, de verschillende werkvormen, de verschillende onderwerpen, alles zal helpen om de kinderen zich te laten ontwikkelen waarbij u de tijd heeft om te observeren en te helpen om het zelf te doen. De kinderen kunnen in grote mate zelfstandig met de materialen aan de slag. Alle kinderen met hetzelfde project, maar elk kind op zijn eigen niveau, waarbij de afwisseling van werkwijzen en leerstijlen zeer motiverend en stimulerend werkt. Groepsopdrachten, werken in tweetallen, waarbij nog steeds verschil in niveau aangehouden kan worden, geven de kinderen de mogelijkheid elkaar te helpen en elkaar iets te leren. Het materiaal is cognitief en motorisch. Wekelijkse - als u wilt dagelijkse - afwisseling in werken met boeken, computer, films, onderzoek of werkstuk, spellen spelen, techniek, beeldende vorming, drama, dans en muziek. De praktische doe-opdrachten zijn uitdagend en nodigen de kinderen uit om aan de hand van de TIP-kaarten zelfstandig, in tweetallen of groepjes onderzoekend of creatief aan de slag te gaan. De toetsen die op de website te vinden zijn,  kunnen gebruikt worden als controlemiddel van het geleerde. De toetsen zijn opgedeeld in verschillende vakgebieden, waardoor ook alleen datgene getoetst kan worden wat op dat moment voor dat kind van belang is.

Is Alles-in-1 geschikt voor Ervaringsgericht onderwijs?

Alles-in-1 heeft per project een groot aantal doe-opdrachten en expressielessen die zich uitstekend lenen voor ateliers. Denk hierbij aan koken, weven, decors bouwen, toneel spelen, kalligraferen, bouwwerken schetsen, bouwwerken bouwen, figuurzagen, zingen, dansen, tekenen, schilderen, van citroen een batterij maken, werken met een kompas, vliegtuigjes ontwerpen, vliegtuigjes bouwen, aan de slag met leer, klei en kosteloos materiaal. De doe- opdrachten zijn heel divers en koppelen de opgedane cognitieve kennis aan een ervaring. Hetzelfde geldt voor de aansluitende creatieve lessen; dit zorgt voor een echte beleving van het onderwerp. Die diversiteit aan ervaringen en belevingen verhoogt de betrokkenheid. Voor ieder kind zijn er opdrachten die aanspreken. De duidelijke beschrijvingen in de handleiding of op de bijbehorende TIP-kaarten maken dat de kinderen in grote mate zelfstandig aan de slag kunnen. Hierdoor voelen ze  zich competent. Wanneer een  kind betrokken is bij zijn werk en successen ervaart zal het goed gaan met het welbevinden van dit kind. Een kind dat werkt vanuit een goed welbevinden zal uitdagingen aan durven gaan waardoor zijn ontwikkeling vooruit gaat.

Het is eenvoudig om de leerstof en activiteiten op het individuele kind af te stemmen, omdat de leerstof voor vier leerjaren is uitgewerkt in zes niveaus. Voor hoogbegaafde kinderen die op cognitief gebied graag een nog grotere uitdaging aangaan, zijn er voor het C- en F-niveau verrijkingsteksten en opdrachten. Deze vindt u achter de leerkrachtknop op de website. Alles-in-1 gaat uit van een afwisseling van werkwijzen en leerstijlen. Dit komt tegemoet aan de verschillende behoeften van de kinderen en zal daarom niet als saai ervaren worden. Met grote betrokkenheid zullen de kinderen zich op diverse manieren ontwikkelen.