Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Vraag en antwoord

overig

Ik wil meer weten over:

Wij willen graag materiaal uitproberen, is dat mogelijk?

Ja

Alles-Apart
Wanneer u één tot drie weken Alles-Apart wilt uitproberen, kunnen wij het materiaal hiervoor in pdf- bestanden gratis aanleveren. Dit geldt voor de lesboeken, werkboeken en handboeken. Hiermee kunt u een goede indruk krijgen van de opzet en hoe het bevalt.

Alles-in-1 Groep 5 t/m 8
De meerwaarde van Alles-in-1 zit ‘m in de samenhang en context. Het heeft daarom geen zin om losse lessen uit te proberen. De enige manier om te ervaren hoe het is om met de projecten van Alles-in-1 te werken, is door een project in z’n geheel van vijf weken uit te proberen. Op basis van die ervaring kunt u een goed besluit nemen of u met Alles-in-1 verder wilt.
Klik hier voor een heel mooi aanbod voor een proefproject en beleef hoe het is om samenhangend onderwijs te geven met behulp van Alles-in-1.

Alles-in-1 Groep 4
Voor het materiaal voor Groep 4 geldt hetzelfde als voor Groep 5 t/m 8: alleen door een project in zijn geheel in te zetten kunt u ervaren hoe het is om met de projecten te werken. Losse lessen zijn niet wezenlijk anders dan een losse les van welke methode dan ook. Pas in samenhang krijgt alles een meerwaarde.
Het groep 4 materiaal heeft een vaste volgorde. Afhankelijk van wanneer u de uitprobeerperiode van 6 tot 8 weken wilt plannen, zal bepalen welk project het best in die periode past.

Geven jullie ook advies en begeleiding?

Ja.

Bellen en mailen kan altijd en is uiteraard gratis. Op elke (inhoudelijke) vraag of opmerking zult u direct of op korte termijn antwoord krijgen.

Wanneer u begeleiding op school wenst, kan dat ook. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Afhankelijk van de vraag zal de begeleiding worden ingezet; advies/begeleiding op maat.

Houdt Alles-in-1 rekening met verschillende leerstijlen van kinderen?

Ja.

Binnen een thema van Alles-in-1 worden verschillende werkwijzen gebruikt en wekelijks (liefst dagelijks) een beroep gedaan op cognitieve, creatieve en praktische vaardigheden. Concreet: elke week wordt het deelthema ingeleid door een film. Daarna volgen er leesopdrachten, praktische, technische en onderzoekende opdrachten, spreek- en luister opdrachten, kunstzinnige en creatieve opdrachten en computeropdrachten. Al deze opdrachten hebben te maken met hetzelfde weekthema. De organisatie is daarbij wisselend: gezamenlijk, individueel, in tweetallen en kleine groepjes.

Daarnaast is natuurlijk de mogelijkheid om de kinderen in een verschillend cognitief niveau te laten werken.

Hoe bevordert Alles-in-1 ouderbetrokkenheid?

Doordat kinderen vijf weken lang elke dag met één thema bezig zijn, gaat het thema voor hen echt leven. Ze vertellen er thuis enthousiast over, wat maakt dat ouders nieuwsgierig worden en geïnteresseerd zijn in wat er op school gebeurt. Elk project werkt in vijf weken toe naar een gezamenlijke afsluiting waar ook ouders bij uitgenodigd kunnen worden. Deze afsluiting verschilt per project. Een gezamenlijke afsluiting heeft als positief effect dat ouders regelmatig een kijkje komen nemen in de school. Regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij problemen bevorderen en kan zorgen voor een goede afstemming tussen thuis en school. Door deze informele ontmoetingen is het ook gemakkelijker te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.

Helpt Alles-in-1 mij met de invulling van passend onderwijs?

Ja.

Scholen zijn verplicht elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Daarbij worden de onderwijsbehoeften van de kinderen als uitgangspunt genomen. Met alle beschikbare materialen van Alles-in-1 en Alles-Apart is het eenvoudig om het leerstofaanbod af te stemmen op de behoefte van het kind. De leerstof voor vier jaargroepen is verdeeld in zes niveaus: A tot en met F. Het voordeel hiervan is dat de kinderen niet apart komen te staan van de groep, want de onderwerpen van de basisstof zijn voor alle niveaus bijna gelijk. De kinderen die meer nodig hebben, gaan dieper op de stof in en doen ook de extra onderdelen. Zwakke kinderen doen alleen de basisstof en krijgen verlengde instructie en kunnen bepaalde onderdelen herhalen. Met handelingsgericht werken wordt gewerkt aan passend onderwijs. Daarom zijn er formats van groepsplannen beschikbaar om het onderwijs zo te organiseren dat alle kinderen aan hun trekken komen. In elk groepsplan wordt gewerkt met drie niveaus: instructieonafhankelijke leerlingen, instructiegevoelige leerlingen en instructieafhankelijke leerlingen. Daarnaast kunnen individuele leerlingen, waarvan de achterstand of voorsprong te groot is, gemakkelijk een niveau lager of een niveau hoger werken. Hier moet uiteraard zorgvuldig mee worden omgegaan. Daarnaast wordt er tijdens een project niet alleen op cognitief niveau gewerkt, maar zijn de kinderen ook ontdekkend en handelend bezig met doe-opdrachten en tijdens de expressielessen. Kortom: Alles-in-1 is dé oplossing voor passend onderwijs.

Is Alles-in-1 duur?

Nee.

De aanschaf van Alles-in-1 kan tot drie keer zo goedkoop zijn tov de kosten voor losse methodes . Hoe gunstig het voor u uitpakt, hangt af van de manier waarop u de projecten inzet.

De projecten kennen geen werkboekjes; dat betekent geen jaarlijks terugkerende kosten voor de werkboekjes van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en Engels.

Ook het gebruik van kopieerbladen is zeer beperkt; scheelt tijd, papier en inkt = geld.

Op korte termijn kan de aanschaf een flinke uitgave zijn. Toch is het op de lange termijn goedkoper dan wanneer u losse vak methoden moet aanschaffen. Het vervangt immers de volgende methoden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, cultuureducatie, expressie, taal, grammatica,  spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen, technisch lezen, sociaal-emotionele vorming, Engels, burgerschap en geestelijke stromingen.

Klik hier voor een overzicht met de globale kosten.

Zijn er meer scholen (binnen uw bestuur) die met Alles-in-1 willen gaan werken? Dan kunt u een belangrijk deel van de materialen delen en zo aanzienlijk kosten besparen. Klik hier voor meer informatie.