Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Vraag en antwoord

praktijk

Ik wil meer weten over:

Is er materiaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen in Alles-in-1?

Ja.

Het materiaal van Alles-in-1 is op zes niveaus uitgewerkt, zodat meer- en hoogbegaafde kinderen binnen de groep en het thema op hun eigen, hogere niveau kunnen werken. De niveaus onderscheiden zich in lettergrootte, technisch leesniveau, woordenschat, spelling, lengte van de teksten en hoeveelheid en complexiteit van de verwerking. Het thema is voor alle niveaus gelijk, waardoor de kinderen toch bij de rest van de groep betrokken blijven. Met het oplopen van de niveaus  wordt de leerstof uitgebreider en meer verdiepend. Doordat er verschillende niveaus in één projectboek staan, kan een kind dat meer aan kan, eenvoudig verder zonder dat er allerlei extra materialen bij elkaar gezocht moeten worden. Voor hoogbegaafde kinderen die op cognitief gebied graag een nog grotere uitdaging aangaan, zijn er verrijkingsteksten en opdrachten. Deze vindt u achter de leerkrachtknop op de website.

Hoeveel tijd kost het werken met Alles-in-1 per week?

Alles-in-1 heeft verschillende invoermogelijkheden. Wanneer u Alles-in-1 volledig inzet, dus integraal voor alle vakken en vaardigheden behalve rekenen, gym en handschriftontwikkeling, kost het ongeveer 15 uur per week. Wanneer u vasthoudt aan uw eigen taal/spellingmethode, dan kost het ongeveer 10 uur per week. Dit geldt zowel voor Alles-in-1 Groep 4 materiaal als voor Alles-in-1 Groep 5 t/m 8.

Hoeveel tijd kost het werken met Alles-Apart per week?

In de Alles-Apart weken wordt ongeveer 8 á 10 uur aan lesstof aangeboden. In deze lessen worden de regels en strategieën op het gebied van (werkwoord)spelling, begrijpend lezen, grammatica, stellen, woordenschat en Engels expliciet aangeboden. In de handboeken van Alles-Apart staan suggesties voor de expressielessen en andere activiteiten die met het thema van de week te maken hebben. Naast deze lessen is er ruimte voor het herhalen van topografie, verkeer of uitloop van activiteiten waar u tijdens de projecten niet aan bent toegekomen.

De Alles-Apart weken kunnen goed gebruikt en ingezet worden op momenten dat er ook andere dingen tijd en aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld: Kinderboekenweek, rond Sinterklaas en Kerstmis, het vieren van een eigen lustrum e.d.

Kan er met een weektaak gewerkt worden bij Alles-in-1?

Ja.

Achter de leerkrachtknop staan een aantal voorbeelden van weektaken die gebruikt kunnen worden. Deze staan met opzet in Word zodat u het kunt aanpassen naar uw eigen situatie. Een voorbeeld van zo’n weektaak:

Zijn voor Alles-in-1 groepsplannen beschikbaar?

Ja.

Op de site van de leerkracht zijn groepsplannen beschikbaar voor voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Elk groepsplan heeft een looptijd van 8 weken. Hierbij zijn we uitgegaan van drie weken Alles-Apart en één project naar keuze van vijf weken. De formats zijn al gedeeltelijk ingevuld. Het is de bedoeling dat de beschikbare formats worden aangepast en/of worden uitgebreid naar de eigen situatie van de kinderen en/of groep.

Hoe ziet een Alles-in-1 week eruit?

Dat is geheel aan de leerkracht. Hij of zij is en blijft de regisseur van zijn eigen onderwijskeuzes. We geven wel een globaal advies: gebruik de ochtenden voor de cognitieve vaardigheden/werken met het boek. Gebruik de middagen voor expressie, doe-opdrachten en werkstuk/onderzoek.

In schema:

 

‘s morgens

‘s middags

maandag

Film en Weekwoorden

Keuze uit:

Doe-opdrachten

Expressie

(elke week keuze uit: muziek-, drama/dans-, teken/schilder- en handvaardigheidlessen)

Werkstuk/onderzoek

dinsdag

Info

woensdag

Gedicht en Weekwoorden

donderdag

Verhaal en Weekwoorden

vrijdag

Engels  en Toets

Onze onderdelen vertaald naar meer gebruikelijke begrippen:

 

‘s morgens

‘s middags

maandag

Film W.O. en spelling/woordenschat

Keuze uit:

Praktische opdrachten gericht op  techniek, natuur, cultuur.

Expressie

Werkstuk/onderzoek

dinsdag

Zaakvakken/Techniek/Cultuur/Burgerschap

woensdag

Taal/lezen en spelling/woordenschat

donderdag

Taal/lezen en spelling/woordenschat

vrijdag

Engels  en Toets

Hoe kan ik met Alles-in-1 opbrengstgericht werken?

Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op verschillen tussen kinderen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteren op het effect van hun lessen. De methode is daarbij een hulpmiddel. In de Alles-in-1 handboeken staan heldere doelen voor alle niveaus. Alles-in-1 biedt de mogelijkheid om elke week te toetsen op het gebied van wereldoriëntatie, taal, spelling en Engels. Eén keer per vijf weken is er een toets begrijpend lezen. U bent dus wekelijks in staat de vorderingen van de kinderen te volgen. De toetsen kunnen zowel digitaal als schriftelijk worden gemaakt. Alles-in-1 biedt ruime mogelijkheden om te differentiëren en het geven van verlengde instructie. Op de site van de leerkracht zijn gedeeltelijk ingevulde formats van groepsplannen beschikbaar voor voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Deze groepsplannen kunnen worden gebruikt bij het opbrengstgericht werken.

Hoe kan ik met Alles-in-1 handelingsgericht werken?

Bij HGW stemt u als leerkracht het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van de kinderen en bepaalt u hoe om te gaan met verschillen tussen kinderen. HGW maakt het onderwijs ‘passend’ voor elke leerling. HGW betrekt daarbij alle partijen: school, leerling, ouders(ervaringsdeskundigen) en externe adviseurs. Deze werkwijze zegt iets over hoe de leerkracht omgaat met verschillen tussen kinderen en hoeft niet per se te leiden tot betere leeropbrengsten. Methodes kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Bij handelingsgericht werken maakt de leerkracht voor een bepaalde periode een plan om het taal/leesonderwijs vorm en inhoud te geven. Per jaar wordt de cyclus van handelingsgericht werken een aantal keer doorlopen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Bij de stap plannen wordt een passend groepsplan gemaakt. Op de site van de leerkracht zijn gedeeltelijk ingevulde formats van groepsplannen beschikbaar voor voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Elk groepsplan heeft een looptijd van 8 weken. Hierbij zijn we uitgegaan van drie weken Alles-Apart en één project naar keuze van vijf weken. We gaan uit van een basisaanbod voor alle kinderen. Het is belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de kinderen. Welke kinderen hebben een compacter  en uitdagender aanbod nodig? En welke kinderen hebben een intensiever aanbod nodig door middel van verlengde instructie, herhaling en remediëring? Hierbij moeten concrete doelen worden gesteld die kunnen worden opgeschreven in de groepsplannen.

Wat zijn de resultaten van het werken met Alles-in-1?

Net als andere uitgeverijen hebben wij daar geen gegevens over. De leerkracht, de schoolpopulatie, de samenstelling van de groep en de organisatie zijn variabelen die van grote invloed zijn op de resultaten. Zuivere resultaten van leermiddelen zijn niet te meten. Unaniem positief zijn de gebruikers over de toegenomen motivatie en betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.

Zijn de niveaus van Alles-in-1 aan een jaargroep te koppelen?

Ja.

Er zijn zes niveaus voor vier leerjaren. Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken.

Dit zijn de niveaus:

 • A – taalzwakke leerling in groep 5
 • B – gem. groep 5
 • C – gem. groep 6
 • D – gem. groep 7
 • E – gem. groep 8
 • F – snelle, begaafde leerling in groep 8

De meeste kinderen zullen in vier jaar, de volgende vier niveaus doorlopen:

 • B –in groep 5
 • C – in groep 6
 • D – in groep 7
 • E – in groep 8

Een taalzwakke leerling doet:

 • A – in groep 5
 • B – in groep 6
 • C – in groep 7
 • D – in groep 8 (voldoet aan taalreferentieniveau 1F) 

Een snelle, begaafde leerling doet:

 • C – groep 5
 • D – groep 6
 • E – groep 7
 • F – groep 8 (voldoet aan taalreferentieniveau 1S)

Voor hoogbegaafde kinderen die op cognitief gebied graag een nog grotere uitdaging aangaan, zijn er verrijkingsteksten en opdrachten. Deze vindt u achter de leerkrachtknop op de website.

Wordt er getoetst bij Alles-in-1?

Ja.

Er is een papieren versie en een digitale toets mogelijkheid: AllesToetsen.

Deze online toetsmogelijkheid werkt op alle browsers en is niet afhankelijk van een bepaald soort hardware.

- Toetsen van Alles-in-1 Groep 4
Elk project van groep 4 beslaat acht weken. In de even weken wordt er een dictee afgenomen.
In week 7 en 8 worden er toetsen op het gebied van taal, en begrijpend lezen afgenomen.

- Toetsen van Alles-in-1 Groep 5-8
De toetsen van Alles-in-1 kunnen wekelijks worden afgenomen of na afloop van ieder project. Tijdens de toetsen worden de onderdelen getoetst die aan bod zijn gekomen in de projecten. Elke toets bestaat uit de volgende onderdelen: Info, taal, Engels, Extra en per project is er een toets begrijpend lezen. De weekwoorden kunnen elke week door middel van een dictee worden getoetst. Daarnaast worden tijdens de aardrijkskunde projecten topografie en kaartvaardigheden getoetst. Tijdens de geschiedenisprojecten wordt de tijdbalk getoetst.

- Toetsen van Alles-Apart
Na elke week (hoofdstuk) van Alles-Apart worden spelling en werkwoordspelling getoetst.
Na week 6 en 12 worden begrijpend lezen en grammatica getoetst.