Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Ontstaan Alles-in-1

Schooltijd kan saai en vervelend zijn,
maar ook levendig en boeiend!

Beide heeft Wim van Gelder sr., onderwijzer en onderwijskundige, aan den lijve ondervonden en dat bracht hem tot de vraag: er is zoveel in het leven en de wereld wat kinderen aanspreekt en uitdaagt, is het niet mogelijk om dat wat basisschoolkinderen van nature interesseert te integreren met wat kinderen moeten leren?

Eerste concept
Hij dacht daar over na en gebruikte zijn eigen ervaringen als leerling, leerkracht, vader, onderwijskundige en (interim)directeur en hij schreef een basisconcept. Daar kwamen vele positieve reacties op met als meest gestelde vraag: wanneer is het er?

Het uitwerken van een dergelijk ambitieus plan vergt nogal wat en dus deed hij een ronde langs de grote onderwijsuitgeverijen. Dit leverde niets op. Probleem: voor de uitgever was er geen winstgevend verdienmodel voor te maken; het zou meer geld kosten dan dat het zou opleveren.

Wim van Gelder stond voor de keuze het plan te laten varen of met eigen geld een eerste project te ontwikkelen en dit uit zetten op proefscholen.

Hij koos voor het laatste. Samen met zijn dochter, Carina Wassenaar, met vijftien jaar ervaring als basisschoolleerkracht startte hij met het ontwikkelen van een eerste proefproject.

Proefscholen
Begin 2004 werd het proefproject Dieren op de eerste van tien zeer verschillende proefscholen uitgezet. Aan het eind van de proefperiode werden evaluatieformulieren ingevuld door de kinderen en evaluatiegesprekken gevoerd met de leerkrachten. Alhoewel er op enkele onderdelen behoefte was aan aanpassing was de totaaluitkomst zeer positief. Meest genoemd werd de toegenomen betrokkenheid en leergierigheid bij de leerlingen en motivatie bij de leerkrachten.

Droom
Van Gelder zijn droom om kwalitatief hoogwaardige leermiddelen te maken die goed onderwijs bevorderen, was door de proefscholen bevestigd. Die bevestiging voelde als een soort schatplichtigheid naar het hele onderwijsveld; als wij het nu niet doen, gebeurt het nooit.

In de jaren daarna is er met een kleine, vastberaden ploeg mensen met vakkennis en/of praktijkervaring bergen werk verzet en dat heeft geleid tot de leermiddelen zoals die er nu zijn.

Wim zijn droom kwam uit ...